Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic


Autor: Popescu Getty Gabriela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: D 15-12.00.10-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 340.13(=13+=11)(043.2)=135.1 P81

Adobe PDF document 0.89 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

normă juridică, sistem de drept, principii ale dreptului, izvor de drept, elaborarea dreptului, sistemul de drept romano-germanic, sistemul de drept anglo-saxon, corelarea normelor juridice, ierarhie a normelor juridice.

Adnotare

Această investigaţie constituie o analiză a corelării normelor juridice din sistemul de drept romano-germanic. Scopul major al cercetărilor efectuate este de a completa teoria corelării normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic în vederea asigurării unei compatibilităţi cît mai eficiente între normele juridice ale sistemului de drept.

Finalitatea propusă în dimensiunile teoretice pe care le-am întreprins a vizat analiza aspectelor referitoare la corelaţia normelor juridice din sistemul de drept romano-germanic, evidenţierea problemelor în acest domeniu şi înaintarea propunerilor de soluţionare a lor.

În baza lucrărilor teoreticienilor, atît autohtoni, cît şi a celor de peste hotare, din domeniul dreptului şi a altor domenii cu care dreptul interacţionează, luînd în consideraţie reglementările interne şi cele internaţionale, am investigat următoarele subiecte: norma juridică, sistemul dreptului, principiile dreptului, izvoarele dreptului, elaborarea dreptului, sistemul de drept romano-germanic, sistemul de drept anglo-saxon, corelarea normelor juridice etc. Au fost analizate următoarele situaţii în care corelează normele juridice: corelarea normelor juridice cu aceeaşi forţă juridică; corelarea normelor juridice cu forţă juridică diferită; corelarea normelor juridice care fac parte din acelaşi izvor de drept; corelarea normelor juridice cuprinse în diferite izvoare de drept; corelarea normelor juridice din sistemul de drept naţional cu normele juridice din dreptul internaţional sau comunitar. Sa studiat cum influenţează trăsăturile caracteristice ale sistemului de drept asupra corelaţiei normelor juridice şi cum variază modul în care corelează normele juridice de la un sistem de drept la altul.

Inovaţia ştiinţifică a lucrării constă în contribuţia adusă prin realizarea primului studiu complex în doctrina naţională asupra corelaţiei normelor juridice din sistemul de drept romano-germanic din care face parte şi Republica Moldova

Cuprins


CAPITOLUL I Consideraţiuni generale privind norma juridică
 • 1.1. Conceptul şi trăsăturile caracteristice ale normelor juridice
 • 1.2. Structura normelor juridice
 • 1.3. Clasificarea normelor juridice

CAPITOLUL II Consideraţiuni generale privind corelarea normelor juridice în cadrul sistemului de drept
 • 2.1. Noţiuni şi concepţii referitoare la corelarea normelor juridice
 • 2.2. Trăsături caracteristice ale corelării normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic
 • 2.3. Trăsături caracteristice ale corelării normelor juridice în sistemul de drept anglo-SAXON

CAPITOLUL iii corelarea normelor juridice în cadrul sistemului de drepT Republica Moldova şi România.
 • 3.1. Rolul şi importanţa principiilor generale ale dreptului şi normelor constituţionale în asigurarea corelării normelor juridice
 • 3.2. Principiul supremaţiei legii – garant al corelării normelor juridice
 • 3.3. Unele consideraţii teoretice şi practice privind ierarhizarea normelor juridice în sistemul de drept din Republica Moldova şi România

CAPITOLUL IV Corelarea normelor juridice din sistemul de drept naţional cu normele dreptului internaţional şi comunitar
 • 4.1. Corelarea normelor juridice din sistemul de drept naţional cu principiile dreptului internaţional
 • 4.2. Corelarea normelor juridice din sistemul de drept naţional cu normele dreptului comunitar