Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Aspecte teoretico-normative şi practice ale motivului şi scopului infracţiunii


Autor: Mureşan Marius
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Motiv, mobil, motivaţie, scop, motiv infracţional calificat, scop infracţional calificat, necesităţi, interese, orientări de valoare, vinovăţie penală, latură subiectivă, subelment al laturii subiective, subelmetnte calificate ale laturii subiective, dimensiune subiectivă a infracţiunii, mecanismul actului infracţional, mecanismul trecerii la act, fază internă, fază externă, intenţie infracţională, procese psihice, calificare a motivului şi scopului infracţional, participaţie penală, individualizarea răspunderii şi pedepsei penale, unitate infracţională, pluralitate infracţională, circumstanţe agravante şi atenuante generale, circumstanţe agravante şi atenuante speciale (calificate) etc

Adnotare

Prezenta lucrare este una dintre primele încercări de a trata profund şi complex problemele privind răspunderea penală pentru infracţiunile comise cu un scop şi motiv infracţional calificat, precum şi aprecierea importanţei acestora pentru anumite tipuri sau categorii de infracţiuni. Teza conţine o totalitate de rezultate principial noi ce permit a formula concluzii, generalizări şi legităţi ştiinţifice net superioare celor precedente, pasibile să implice rezolvări pentru ştiinţă şi practică.

În acest context, este concretizat şi desăvârşit sistemul viziunilor ştiinţifice privind conceptul de vinovăţie penală, motiv şi scop al infracţiunii sub aspect juridico-penal şi interdisciplinar; sunt elucidate problemele teoretico-practice cu privire la determinarea locului vinovăţiei penale, motivului şi scopului infracţional în structura laturii subiective a conţinutului infracţiunii; a fost stabilită corelaţia dintre personalitatea infractorului şi motivaţia infracţională ca fază distinctă a mecanismului trecerii la act; este reliefat conceptul şi esenţa proceselor psihice ale motivului infracţional; stabilit coraportul dintre procesele psihice ale motivului şi scopului infracţiunii, evidenţiindu-se, totodată, importanţa aprecierii scopului în cazul diferitor tipuri şi categorii de infracţiuni din legislaţia penală a Republicii Moldova şi în dreptul penal comparat.

În cele din urmă, a fost realizat un studiu comparativ complex a normelor juridico-penale privind răspunderea pentru infracţiunile cu motive şi scopuri calificate, fiind stabilite şi concretizate anumite criterii de apreciere şi calificare a acestora în legislaţia penală a Republicii Moldova şi României. De asemenea, sub aspect teoretico-practic, s-a proliferat conceptul că la alegerea pedepsei penale, pentru a se îndreptăţi ideea echităţii şi dreptăţii în societate, pe de o parte, trebuie just analizate acele motive care l-au pus pe infractor în conflict cu societatea, iar, pe de alta, dezvoltate acelea care îl pun în armonie cu ea, cu valorile şi relaţiile ei sociale.

În procesul soluţionării sarcinilor ştiinţifico-practice au fost utilizate pe larg materialele sentinţelor penale pronunţate de instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova şi României pe diferite cauze penale.

Elaborările ştiinţifice ale lucrării pot fi aplicate în procesul elaborărilor legislative şi în practica soluţionării diferitor cauze penale, precum şi în calitate de material didactic la predarea cursurilor de drept penal, criminologie, psihologie judiciară etc.

Cuprins


I. Evoluţia istorică a conceptului şi reglementărilor privind motivul şi scopul infracţiunii
 • 1.1 Motivul şi scopul - elemente subiective ale infracţiunii în antichitate
 • 1.2 Motivul şi scopul infracţiunii în epoca medievală
 • 1.3 Vinovăţia penală şi conceptul de motiv şi scop al infracţiunii în epoca modernă.
 • 1.4 Vinovăţia penală, motivul şi scopul infracţional în legislaţia penală contemporană şi în noile legislaţii penale

II. Motivul şi scopul ca elemente secundare ale laturii subiective a infracţiunii
 • 2.1 Motivul şi scopul personalităţii infractorului - ca faze ale mecanismului actului infracţional
 • 2.2 Vinovăţia, motivul şi scopul - subelemente ale laturii subiective a conţinutului infracţiunii
 • 2.3 Conceptul şi esenţa proceselor psihice în cadrul actului infracţional
 • 2.4 Incursiuni teoretice cu privire la scopul infracţional
 • 2.5 Motivul şi scopul infracţiunii: delimitări conceptuale

III. Motivul şi scopul infracţiunii în corelaţie cu alte instituţii ale dreptului penal şi ca semne accidentale în cazul anumitor infracţiuni
 • 3.1 Motivul şi scopul infracţional - ca circumstanţe generale ale infracţiunii
 • 3.2 Motivul şi scopul infracţiunii - ca elemente accidentale ale unor categorii de infracţiunii prevăzute în legislaţia penală a Republicii Moldova şi în dreptul penal comparat
 • 3.3 Motivul şi scopul infracţiunii în cadrul altor instituţii ale dreptului penal