Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor


Autor: Manea Vladislav
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

condamnat, instituţie penitenciară, închisoare, lipsirea de libertate pe un anumit termen, executarea pedepsei, corectare, dezorganizarea activităţii, grup criminal

Adnotare

Prezenta teză este consacrată cercetării ştiinţifice a problemelor privind răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor, infracţiune prevăzută la art.286

CP RM. În vederea realizării acestui demers, a fost utilizată literatura de specialitate şi practica judiciară, prin aceasta asigurându-se corelaţia aspectelor teoretice cu soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti în cauzele legate de aplicarea art.286 CP RM. În baza metodelor logică, istorică şi comparativă, acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor au fost investi¬gate ca un fenomen al realităţii juridice.

Au fost folosite multiple izvoare normative de referinţă, precum şi lucrări ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi din străinătate. În urma cercetărilor efectuate, a fost elucidată natura juridică a infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM. De asemenea, a fost relevată esenţa elementelor constitutive ale acestei fapte infracţionale.

În compartimentul 1 al tezei de faţă este întreprins un studiu detaliat asupra cadrului juridic penal şi extrapenal, legat de aplicarea răspunderii pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor. În scopul recepţionării experienţei legislative pozitive, este efectuată analiza comparativă a reglementărilor de rigoare din aproximativ douăzeci de ţări.

În cadrul compartimentului 2 sunt examinate problemele ce ţin de stabilirea elementelor constitutive – obiective şi subiective – ale infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM. Rezultatele obţinute sunt însoţite de numeroase sugestii şi concluzii ce pot fi obiectul unor discuţii ştiinţifice. În final, se propune modificarea art.286 CP RM, din perspectiva necesităţilor sociale curente.

În compartimentul 3 sunt tratate chestiunile vizând delimitarea acţiunilor care dezorgani¬zează activitatea penitenciarelor de infracţiunile adiacente. Se stabilesc asemănările şi deosebirile între aceste infracţiuni. La fel, se propun soluţii pentru cele mai litigante situaţii ce ţin de concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme, în cazul calificării acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor.

Cuprins


Introducere
  • 1. Consideraţii generale asupra reglementării răspunderii penale pentru acţiunile care dezorganizează activitatea
  • penitenciarelor
  • 1.1. Cadrul juridic penal şi extrapenal legat de aplicarea răspunderii pentru infracţiunea prevăzută la art.286 CP RM
  • 1.2. Analiza de drept comparat a reglementărilor privitoare la acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor

2. Analiza juridico-penală a infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM
  • 2.1. Obiectul infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM
  • 2.2. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM
  • 2.3. Elementele constitutive subiective ale infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM

3. Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor de infracţiunile adiacente
  • 3.1. Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor de unele infracţiuni contra persoanei
  • 3.2. Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor de unele infracţiuni contra securităţii publice şi ordinii publice
  • 3.3. Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor de unele infracţiuni contra justiţiei