Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gheorghiţă Mihai, doctor habilitat, profesor universitarGheorghiţă Mihai, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1462
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Activitatea analitică ca instrument de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție 12.00.08 Universitatea de Studii P... membru CSS
conducător
Golubenco Gheorghe
25.02.2022

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetarii cauzelor penale 12.00.08 USMF conducător 25.06.2021
D Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală 12.00.08 ULIM conducător 30.10.2020
D Rolul mijloacelor materiale de probă în procesul penal 12.00.08 ULIM conducător 28.12.2016
D Tactica interceptării şi înregistrării comunicărilor 12.00.08 ULIM conducător 29.04.2010
D Arestarea preventivă a învinuitului şi inculpatului în România (aspecte teoretice şi practice) 12.00.08 conducător 05.11.2009
D Termenele şi actele procedurale în procesul penal 12.00.08 conducător 18.06.2009
D Sentinţa ca act al justiţiei penale (cercetare comparativă de drept procesual-penal) 12.00.08 conducător 26.01.2006
D Metodica investigătii accidentelor de muncă şi avariilor în domeniul minier 12.00.08 conducător 22.12.2005