Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gheorghiţă Mihai, doctor habilitat, profesor universitarGheorghiţă Mihai, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1462
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier 12.00.08 ULIM membru CSS
conducător
Barbăneagră Alexei
14.11.2014
D Infracţiunea de reţinere sau arestare ilegală prin prisma reglementărilor internaţionale şi naţionale 12.00.08 ICJP membru CSS
conducător
Cuşnir Valeriu
28.11.2014
D Diagnostica - sarcină a cercetării tehnico-criminalistice a documentelor 12.00.08 ULIM referent
conducător
Golubenco Gheorghe
11.12.2014
D Infracţiuni de război împotriva persoanelor 12.00.08 USM membru CSS
conducător
Moraru Victor
20.12.2014
D Pregătirea pentru eliberarea şi resocializarea persoanelor condamnate la privarea de libertate 12.00.08 USM preşedinte CSS
consultant
Moraru Victor
19.12.2014

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Legitima apărare şi starea de necesitate 12.00.08 ULIM conducător 03.10.2013
D Tactica interceptării şi înregistrării comunicărilor 12.00.08 ULIM conducător 29.04.2010
D Arestarea preventivă a învinuitului şi inculpatului în România (aspecte teoretice şi practice) 12.00.08 conducător 05.11.2009
D Termenele şi actele procedurale în procesul penal 12.00.08 conducător 18.06.2009
D Sentinţa ca act al justiţiei penale (cercetare comparativă de drept procesual-penal) 12.00.08 ULIM conducător 26.01.2006
D Metodica investigătii accidentelor de muncă şi avariilor în domeniul minier 12.00.08 conducător 22.12.2005