Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gheorghiţă Mihai, doctor habilitat, profesor universitarGheorghiţă Mihai, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1462
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Atribuţiile procurorului la examinarea în prima instanță a cauzelor penale 12.00.08 IIESP membru CSS
conducător
Osoianu Tudor
28.01.2017
D Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească 12.00.08 Universitatea de Studii P... membru CSS
conducător
Maimescu Sava
18.02.2017

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Rolul mijloacelor materiale de probă în procesul penal 12.00.08 ULIM conducător 28.12.2016
D Tactica interceptării şi înregistrării comunicărilor 12.00.08 ULIM conducător 29.04.2010
D Arestarea preventivă a învinuitului şi inculpatului în România (aspecte teoretice şi practice) 12.00.08 conducător 05.11.2009
D Termenele şi actele procedurale în procesul penal 12.00.08 conducător 18.06.2009
D Sentinţa ca act al justiţiei penale (cercetare comparativă de drept procesual-penal) 12.00.08 conducător 26.01.2006
D Metodica investigătii accidentelor de muncă şi avariilor în domeniul minier 12.00.08 conducător 22.12.2005