Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gheorghiţă Mihai, doctor habilitat, profesor universitarGheorghiţă Mihai, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1462
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Diagnostica - sarcină a cercetării tehnico-criminalistice a documentelor 12.00.08 ULIM referent
conducător
Golubenco Gheorghe
11.12.2014
D Infracţiuni de război împotriva persoanelor 12.00.08 USM membru CSS
conducător
Moraru Victor
20.12.2014
D Pregătirea pentru eliberarea şi resocializarea persoanelor condamnate la privarea de libertate 12.00.08 USM preşedinte CSS
consultant
Moraru Victor
19.12.2014
DH Răspunderea penală pentru delictele fiscale 12.00.08 Academia "Ştefan cel Mare... referent
conducător
Cuşnir Valeriu
21.02.2015

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Legitima apărare şi starea de necesitate 12.00.08 ULIM conducător 03.10.2013
D Tactica interceptării şi înregistrării comunicărilor 12.00.08 ULIM conducător 29.04.2010
D Arestarea preventivă a învinuitului şi inculpatului în România (aspecte teoretice şi practice) 12.00.08 conducător 05.11.2009
D Termenele şi actele procedurale în procesul penal 12.00.08 conducător 18.06.2009
D Sentinţa ca act al justiţiei penale (cercetare comparativă de drept procesual-penal) 12.00.08 ULIM conducător 26.01.2006
D Metodica investigătii accidentelor de muncă şi avariilor în domeniul minier 12.00.08 conducător 22.12.2005