Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Reabilitarea persoanei în procesul penal


Autor: Brînză Liubovi
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Dumitru Roman
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

reabilitare, persoană reabilitată, temeiuri reabilitante, acţiuni ilicite, prejudiciu

Adnotare

Prezenta teză este consacrată cercetării ştiinţifice plenare a problemelor reabilitării persoanei în procesul penal. În vederea realizării acestui demers, a fost utilizată literatura de specialitate şi practica judiciară, prin aceasta asigurându-se corelaţia aspectelor teoretice cu soluţiile de rigoare pronunţate de instanţele judecătoreşti. În baza metodelor logică, istorică şi comparativă, proble¬matica reliefată mai sus a fost investigată ca un fenomen al relaţiilor juridice.

Au fost utilizate numeroase izvoare normative de referinţă, precum şi lucrări ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi din străinătate. În urma cercetărilor efectuate, a fost elucidată natura juridică a reabilitării persoanei în procesul penal.

În compartimentul I al tezei de faţă se efectuează analiza juridico-istorică a concepţiei de reabilitare în legislaţie, precum şi în conştiinţa socială. De asemenea, se supun investigării aspectele de bază ale instituţiei de reabilitare a persoanei în procesul penal. Este studiată experienţa altor state în reglementarea reabilitării persoanei în procesul penal.

În cadrul compartimentului II al prezentei lucrări, obiectul cercetării îl constituie condiţiile reabilitării persoanei în procesul penal. Printre altele, se analizează: cercul de subiecţi ai obligaţiei şi dreptului de reabilitare în procesul penal; temeiurile de reabilitare a persoanei în procesul penal; sentinţa de achitare ca premisă a reabilitării persoanei în procesul penal.

În fine, în compartimentul III al tezei, este relevată esenţa juridică a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti. În special, este cercetată problema apartenenţei ramurale a raporturilor juridice de reparare a unui astfel de prejudiciu, precum şi conţinutul dreptului la repararea prejudiciului, cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti.

Cuprins


1. Noţiunea şi aspectele de bază ale instituţiei de reabilitare a persoanei în procesul penal
  • 1.1. Evoluţia concepţiei de reabilitare a persoanei în legislaţie şi în conştiinţa socială
  • 1.2. Aspectele de bază ale instituţiei de reabilitare a persoanei în procesul penal în Republica Moldova
  • 3.1. Instituţia de reabilitare a persoanei în procesul penal în legislaţiile altor state

2. Condiţiile reabilitării persoanei în procesul penal
  • 2.1. Statul ca subiect al obligaţiei de reabilitare în procesul penal
  • 2.2. Subiecţii dreptului de reabilitare în procesul penal
  • 2.3. Temeiurile de reabilitare a persoanei în procesul penal
  • 2.4. Sentinţa de achitare ca principal act procedural care recunoaşte dreptul de reabilitare a persoanei în procesul penal

3. Repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti, cu prilejul desfăşurării procesului penal
  • 3.1. Apartenenţa ramurală a raporturilor juridice de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti, cu prilejul desfăşurării procesului penal 133
  • 3.2. Conţinutul dreptului la repararea prejudiciului, cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti, cu prilejul desfăşurării procesului penal
  • 3.3. Repararea prejudiciului material şi nematerial cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti, cu prilejul desfăşurării procesului penal