Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane


Autor: Eşanu Adriana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

prelevare, donator, recipient, transplant, organe, ţesuturi umane, biotehnologii medicale, constrîngere, trafic de fiinţe umane, trafic de copii, comercializarea organelor sau ţesuturilor victimei, utilizarea organelor sau ţesuturilor victimei

Adnotare

Lucrarea de faţă este consacrată investigării ştiinţifice ample, din punctul de vedere al dreptului penal substanţial, a infracţiunilor legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane din perspectiva legislaţiei penale contemporane.

La elaborarea prezentei lucrări au fost valorificate concepţiile teoretice întîlnite în literatura de specialitate autohtonă şi străină şi datele oferite de practica judiciară, care, fiind coroborate cu suportul normativ, au contribuit la formarea şi expunerea propriei viziuni asupra esenţei juridice a faptelor supuse cercetării, cu invocarea argumentelor de ordin logic.

Compartimentul I al tezei este destinat determinării statutului corpului uman şi al elementelor biologice de origine umană, determinării factorilor care au condiţionat apariţia faptelor prejudiciabile în sfera biomedicală şi invocarea raţionamentelor de criminalizare a acestora. Totodată, au fost supuse unei analize detaliate recomandările şi reglementările actelor normative interne şi internaţionale, identificîndu-se în acest sens condiţiile legale de efectuare a actului de prelevare de organe sau ţesuturi umane ex vivo şi post mortem, precum şi a celor referitoare la actul de transplant.

Compartimentul II cuprinde o analiză juridico-penală de lege lata a elementelor constitutive ale infracţiunilor legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane potrivit legii penale a Republicii Moldova: art. 145 alin. (2) lit. n), art. 151 alin. (2) lit. l), art. 158, art. 165, art. 206 alin. (1) şi (2) lit. f) CP RM, particularizîndu-se prin scopul faptei prejudiciabile, care evoluează în calitate de semn obligatoriu al laturii subiective sau în calitate de element circumstanţial caracteristic variantei agravate.

Compartimentul III reprezintă o cercetare comparativă (pe orizontală) a răspunderii penale pentru infracţiunile legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în legislaţia diferitelor state, evidenţiindu-se în acest sens atît coraportul dintre diferite sisteme de drept (continental şi anglo-saxon), cît şi coraportul legii penale autohtone cu legislaţiile penale ale altor state, cu depistarea imperfecţiunilor legislative şi fiind înaintate unele soluţii în vederea perfecţionării cadrului legal naţional, punct de plecare servind modelele străine de incriminare corelate cu aspectele specifice problemelor care fac obiectul prezentei investigaţii.

Cuprins


I. Consideraţii generale asupra reglementării prelevării de organe sau ţesuturi umane
 • 1.1. Limitele dreptului unui individ asupra propriului corp, asupra elementelor şi produselor acestuia
 • 1.2. Reglementări naţionale şi internaţionale în materie de prelevare şi transplant de organe sau ţesuturi umane

II. Analiza juridico-penală a infracţiunilor legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legii penale a Republicii Moldova
 • 2.1. Constrîngerea persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor (art. 158 CP RM)
 • 2.1.1. Obiectul infracţiunii
 • 2.1.2. Latura obiectivă
 • 2.1.3. Subiectul infracţiunii .
 • 2.1.4. Latura subiectivă ..
 • 2.1.5. Circumstanţe agravante ale infracţiunii prevăzute la art. 158 alin. (2) CP RM
 • 2.2. Omorul intenţionat şi vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii săvîrşite cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei (art. 145 alin. (2) lit. n) şi art. 151 alin. (2) lit. l) CP RM)
 • 2.3. Traficul de fiinţe umane şi traficul de copii în scopul prelevării organelor sau ţesuturilor (art. 165 alin. (1) şi art. 206 alin. (1) şi (2) lit. f) CP RM)

III. Aspecte de drept comparat asupra infracţiunilor legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane
 • 3.1. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în statele din sistemul anglo-saxon
 • 3.2. Incriminarea faptelor legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în legislaţia penală a statelor din sistemul continental