Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul tehnologiilor informaţionale în optimizarea serviciului de asistenţă medicală mamei şi copilului


Autor: Grimut Alexandru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Constantin Gaindric
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sistem informaţional perinatal, sisteme informaţionale medicale, perinatologie, factori de risc perinatal, tehnologii informaţionale medicale, dosarul electronic al pacientului.

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 128 pagini tehnoredactate, este constituită din: introducere, 5 capitole, încheiere, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 185 de surse, 5 anexe şi include 5 tabele, 42 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului: evaluarea necesităţii şi posibilităţii utilizării tehnologiilor informaţionale în asistenţa medicală perinatală, cu elaborarea modelului de Sistem Informaţional Perinatal pentru optimizarea activităţii serviciului perinatologic din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: analizarea punctelor slabe, existente în prezent în sistemul asistenţei medicale perinatale; identificarea direcţiilor principale, automatizarea cărora va permite de a optimiza activitatea instituţiilor medicale din domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului; elaborarea unui model de sistem informaţional pentru perinatologie şi a mecanismului implementării sistemului respectiv în structura serviciului perinatologic din Republica Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice: în cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de cercetare: istorică, sociologică, statistică, de modelare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată a fost efectuată analiza ştiinţifică a sistemului informaţional existent în serviciul perinatologic din Republica Moldova, cu evaluarea posibilităţii utilizării tehnologiilor informaţionale în managementul serviciilor de asistenţă medicală perinatală. A fost elaborat un model de implementare şi utilizare a tehnologiilor informaţionale în domeniul perinatologiei, ţinând cont de particularităţile sistemului adoptat.

Semnificaţia teoretică: : metodologia de evaluare în perinatologie, în baza determinării numărului de vizite şi ratei de spitalizare, este aplicabilă pentru diferite domenii de medicină practică. Metodologia evaluării sistemului informaţional, bazată pe analiza cantitativă şi calitativă a documentaţiei medicale şi determinarea fluxurilor informaţionale, poate fi propusă pentru analiza sistemelor informaţionale din sănătatea publică.

Valoarea aplicativă: utilizarea recomandărilor şi propunerilor elaborate va permite de a crea un sistem integrat de edificare a spaţiului informaţional de profil al instituţiilor medicale, care acordă asistenţă medicală în domeniul perinatologiei. Implementarea rezultatelor: recomandările şi propunerile elaborate au fost utilizate la etapa cercetărilor anteproiect la elaborarea sistemului informaţional pentru Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului.

Cuprins


1. Principiile de organizare şi utilizare a tehnologiilor informaţioanle în serviciul perinatologic (revista literaturii)
 • 1.1. Principiile de organizare şi structura serviciului perinatologic din Republica Moldova
 • 1.2. Tehnologii informaţionale în serviciul perinatologic: experienţa mondială
  • 1.2.1. Tehnologii informaţionale în serviciul perinatologic: experienţa ţărilor în curs de dezvoltare
  • 1.2.2. Tehnologii informaţionale în serviciul perinatologic: experienţa ţărilor dezvoltate
  • 1.2.3. Tehnologiile informaţionale din serviciul perinatologic din Republica Moldova

2. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Designul studiului
 • 2.2. Caracteristica lotului de studiu şi prelucrarea matematico-statistică a materialului primar

3. Aspecte organizatorice ale serviciului perinatologic din Republica Moldova
 • 3.1. Determinarea factorilor de risc perinatal pe parcursul sarcinii
 • 3.2. Evidenţa la medicul de familie şi obstetricianul-ginecolog pe parcursul sarcinii
 • 3.3. Utilizarea resurselor centrelor perinatale: consultaţii în secţiile consultative ale centrelor perinatale de nivelurile II şi III şi spitalizarea gravidelor pe parcursul sarcinii
 • 3.4. Examinarea gravidelor pe parcursul sarcinii
 • 3.5. Calitatea transmiterii informaţiei în actualul sistem informaţional perinatal

4. Nivelul de instruire a personalului medical în domeniul îngrijirilor antenatale şi al tehnologiilor informaţionale
 • 4.1. Nivelul pregătirii personalului medical în domeniul îngrijirilor antenatale
 • 4.2. Deprinderile personalului medical în domeniul tehnologiilor informaţionale

5. Modelul sistemului informaţional destinat modernizării serviciului perinatologic actual
 • 5.1. Analiza fluxurilor informaţionale existente în perinatologie
 • 5.2. Descrierea generală a sistemului informaţional perinatal
 • 5.3. Metodologia implementării sistemului informaţional perinatal