Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elaborarea şi cercetarea modelelor şi algoritmilor de eficientizare a utilizării resurselor reţelelor informatice locale


Autor: Andronatiev Victor
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.13 - Metode economico-matematice
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Bolun
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.13-26.02.04
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 octombrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Cuvinte Cheie

eficienţă economică, criteriu, model, algoritm, reţea informatică, tehnologia xEthernet, configurare fizică, distribuire dinamică a memoriei periferice

Adnotare

Teza cuprinde: introducerea, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 146 titluri, 8 anexe şi este perfectată pe 192 pagini, inclusiv 41 figuri şi 34 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu ţine de aplicarea metodelor economico-matematice la valorificarea resurselor reţelelor informatice locale.

Scopul lucrării constă în eficientizarea folosirii resurselor reţelelor informatice locale de tehnologie xEthernet. Atingerea acestui scop implică următoarele obiective majore: elucidarea aspectelor de cercetare; argumentarea setului de indicatori de eficienţă economică; elaborarea de modele economico-matematice, algoritmi şi aplicaţii informatice de valorificare a resurselor reţelelor informatice locale.

Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe metodele de modelare economico-matematică, teoria eficienţei economice, teoria cercetărilor operaţionale, teoria aşteptării, teoria algoritmilor şi teoria reţelelor de calculatoare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: formularea problemei de eficientizare a utilizării resurselor reţelelor informatice locale; argumentarea reducerii setului de indicatori de apreciere a eficienţei economice a folosirii resurselor reţelelor informatice locale; determinarea corelaţiei indicatorilor Cheltuieli totale cu proprietatea şi Cheltuieli echivalente anuale; elaborarea modelelor analitice de cercetare a efectelor economice ale fragmentării reţelelor locale Ethernet şi constatările în baza lor; elaborarea modelelor economico-matematice şi a algoritmilor de valorificare a resurselor reţelelor informatice locale.

Semnificaţia teoretică constă în reducerea complexităţii problemei de configurare a subreţelei de transfer date şi valorificare a resurselor reţelelor locale, iar modelele şi algoritmii elaboraţi permit îmbunătăţirea semnificativă a soluţiilor cvazioptime cunoscute.

Valoarea aplicativă a lucrării: majoritatea modelelor şi algoritmilor sunt realizaţi în aplicaţii informatice, inclusiv ConfMedE şi DistribMem, şi permit îmbunătăţirea folosirii resurselor reţelelor infomatice locale cu peste 8 %. Rezultatele ştiinţifice ale lucrării sunt implementate în Reţeua informatică şi în procesul de instruire asistată a studenţilor Academiei de Studii Economice din Moldova.

Cuprins


INTRODUCERE 1. PROBLEMATICA VALORIFICĂRII RESURSELOR REŢELELOR LOCALE
 • 1.1. Utilizarea eficientă a resurselor infrastructurii informatice - factor al creşterii economice
 • 1.2. Tehnologii pentru reţelele locale de calculatoare
 • 1.3. Aspecte de valorificare a resurselor reţelelor locale xEthernet
  • 1.3.1. Configurarea mediului de transfer date pentru reţelele xEthernet
  • 1.3.2. Problema fragmentării reţelelor locale xEthernet
  • 1.3.3. Analiza productivităţii sistemelor de calcul
  • 1.3.4. Distribuirea memoriei periferice pentru utilizatori la servere
  • 1.3.5. Aplicaţiile de creare şi gestiune a resurselor reţelelor locale
 • 1.4. Problema eficientizării configurării fizice şi valorificării resurselor reţelelor locale
 • Concluzii

2. CRITERII DE EFICIENŢĂ A UTILIZĂRII RESURSELOR REŢELELOR xETHERNET
 • 2.1. Problema estimării eficienţei produselor informatice
 • 2.2. Indicatori de eficienţă a produselor informatice
  • 2.2.1. Diverse abordări privind indicatorii de eficienţă a produselor informatice
  • 2.2.2. Caracteristica indicatorilor uzuali de eficienţă a produselor informatice
  • 2.2.3. Compararea indicatorilor TCO şi Cheltuieli echivalente anuale
  • 2.2.4. Componentele indicatorului TCO 55
 • 2.3. Criterii de optimizare a subreţelei de transfer date a reţelelor locale
 • 2.4. Criterii de eficienţă a valorificării memoriei periferice la servere
 • Concluzii

3. MODELE ŞI ALGORITMI DE CONFIGURARE A REŢELELOR LOCALE xETHERNET
 • 3.1. Modele asimptotice de funcţionare a reţelelor xEthernet
  • 3.1.1. Caracteristicile de funcţionare a reţelelor xEthernet
  • 3.1.2. Productivitatea limită a reţelelor locale xEthernet
  • 3.1.3. Comportarea protocoalelor cu disputare

 • 3.2. Configurarea mediului de transfer date pentru reţele xEthernet
  • 3.2.1. Consideraţii preliminare
  • 3.2.2. Algoritmul general de configurare a mediului de transmisie
  • 3.2.3. Interconectarea staţiilor în cadrul unei încăperi
  • 3.2.4. Configurarea fizică a sistemelor orizontale ale reţelei
  • 3.2.5. Reconfigurarea reţelei, ţinând cont de parametrii PDV şi PVV

 • 3.3. Efectele fragmentării reţelelor locale de tip xEthernet
  • 3.3.1. Consideraţii preliminare
  • 3.3.2. Configuraţii cu un singur domeniu de coliziuni
  • 3.3.3. Configuraţii cu un singur comutator
  • 3.3.4. Configuraţii cu două comutatoare 89
  • 3.3.5. Calcule privind caracteristicile de funcţionare a unor reţele

 • 3.5. Studiu de caz privind informatizarea ASEM
  • 3.5.1. Statistica informatizării ASEM
  • 3.5.2. Reconfigurarea fragmentului din blocul B al Reţelei informatice a ASEM
 • Concluzii

4. EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII MEMORIEI LA SERVERE
 • 4.1. Consideraţii preliminare
 • 4.2. Distribuirea statică a memoriei la servere - modelul 0
 • 4.3. Distribuirea dinamică a memoriei la servere – modelul 1
 • 4.4. Compararea distribuirii dinamice a memoriei cu cea statică
 • Concluzii

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

Anexa 1. Familia xEthernet de tehnologii pentru reţele locale
Anexa 2. Caracteristica unor aplicaţii de creare şi gestiune a resurselor reţelelor locale
Anexa 3. Aplicaţia ConfMedE
Anexa 4. Formularul raportului statistic anual 1-inf
Anexa 5. Calcularea serviciilor de arendă a unei săli cu calculatoare
Anexa 6. Reconfigurarea fragmentului reţelei din blocul B al ASEM
Anexa 7. Utilita DistribMem de distribuire dinamică a memoriei la servere
Anexa 8. Certificat de implementare <

br />

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII


CURRICULUM VITAE