Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evoluţia concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în operele lui Byron, Puşkin şi Eminescu


Autor: Ustian Ivan
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2010
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.01-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

economie politică, liberalism economic clasic, evoluţie, concepţii economice „eficienţă economică”, „echitate socială”, „om-economic”, triade economice, libertate economică, proprietate privată, libera concurenţă, principiul umanistic, legislaţie liberală.

Adnotare

Structura tezei este elucidată în referatul ştiinţific elaborat în baza lucrărilor publicate: 4 monografii, 3 broşuri şi 54 de articole cu un volum total de 167 c.a. sau circa 3 mii de pagini. Referatul ştiinţific constă din adnotare, 7 repere conceptuale ale cercetării, volumul şi structura tezei, cuvinte-cheie, 8 capitole ale conţinutului tezei, concluzii, recomandări şi cuprinsul.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie aspectele teoretice şi practice ale evoluţiei concepţiilor teoretice ale şcolii liberalismului economic clasic văzute prin prisma operelor lui Byron, Puşkin şi Eminescu.

Obiectivele cercetării sînt: analiza sistemică, complexă şi multidimensională a consolidării concepţiilor şi ideilor economice ale lui Byron, Puşkin şi Eminescu, fundamentate pe concepţiile liberalismului economic clasic.

Scopul principal al tezei îl constituie examinarea profundă, multilaterală şi multidimensională a fenomenului evoluţiei concepţiilor teoretice fundamentale ale liberalismului economic clasic elaborate de către A. Smith, prin intermediul analizei sistemice şi mixte a ideilor economice ale lui Byron, Puşkin şi Eminescu.

Metodologia cercetărilor ştiinţifice include: principiul sistemic şi complex de cercetare şi analiză, metodele de cercetare mixtă, istorică, monografică, analiză şi sinteză în deplină consonanţă cu principiul abordării instituţionale a analizei economice. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în următoarele: abordarea teoretică şi practică a evoluţiei concepţiilor liberalismului economic clasic de la principiul „eficienţei economice” spre principiul socio-umanistic al „echităţii sociale” al operelor lui Byron, Puşkin şi Eminescu; analiza şi sistematizarea aplicaţiilor-triadelor economico-instituţionale; al operelor poeţilor nominalizaţi în spiritul şcolii liberalismului economic clasic; analiza comparativă a conceptului „Omul-economic” parţial al diviziunii muncii a lui Smith cu conceptul „Omul-socio-economic” a lui Byron, Puşkin şi Eminescu; crearea unei noi serii de lucrări ştiinţifice: „Scriitoriieconomişti” ai lumii; utilizarea concepţiilor socio-economice ale lui Byron, Puşkin şi Eminescu în procesul de instruire a studenţilor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezultă din fenomenul evoluţiei concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic de la principiul „eficienţei economice” („economicul”) cu maxima smithiană: „Omul pentru economie” spre principiul umanistic al „echităţii sociale” („socialul”) cu maxima: „Economia pentru Om”. Propunerile şi recomandările expuse de către autor în procesul de cercetare, parţial, au fost utilizate la instruirea studenţilor Academiei de Studii Economice şi Universităţii Slavone la disciplinele „Doctrine economice” şi „Iniţierea în teoria economică”.

Cuprins


REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
 • 1. Actualitatea temei de cercetare
 • 2. Scopul şi sarcinile cercetării
 • 3. Metodologia cercetării ştiinţifice
 • 4. Noutatea, originalitatea şi rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre soluţionare
 • 5. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei
 • 6. Implementarea rezultatelor ştiinţifice
 • 7. Aprobarea rezultatelor ştiinţifice

CONŢINUTUL TEZEI. Capitolul 1. Analiza triadelor economico-instituţionale ale lui Smith, Puşkin şi Eminescu „vis-à-vis” de triada economică generală a lui Smith
 • 1.1. Analiza aplicaţiilor triadelor economico-instituţionale ale lui Byron,
 • Puşkin şi Eminescu

Capitolul 2. Byron, Puşkin şi Eminescu despre libertatea economică: teoria şi practica
 • 2.1. Puşkin: libertatea economică, – de la teorie spre realitate
 • 2.2. Byron – apărătorul muncitorilor şomeri (ludişti), penalizaţi de libera concurenţă
 • 2.3. Predilecţia lui Eminescu faţă de concepţiile teoretice ale liberalismului economic clasic

Capitolul 3. Byron, Puşkin şi Eminescu despre valoarea intrinsecă şi valoarea de întrebuinţare
 • 3.1. Munca: Eminescu şi Smith

Capitolul 4. Puşkin – fondatorul istoriei gîndirii economice în Rusia

Capitolul 5. Puşkin: analiza critică a sistemului mercantilist de gospodărire

Capitolul 6. Puşkin şi Eminescu despre credit. 6.1. Banii: Eminescu şi Mill: Capitolul 7. Byron, Puşkin şi Eminescu despre renta funciară.

Capitolul 8. Byron, Puşkin şi Eminescu contra principiului egalitar al Socialismului Utopic