Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Feuraş Eugenia, doctor habilitat, profesor universitarFeuraş Eugenia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1198
Specialităţi abilitate: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Învăţământul profesional tehnic şi modalităţi de ajustare la rigorile pieţei muncii 08.00.01 ASEM membru CSS
conducător
Tomşa Aurelia
26.04.2016

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Instituţiile informale şi rolul lor în dezvoltarea economică 08.00.01 conducător 27.04.2006
D Sectorul asociativ – institut economic important al societăţii democratice 08.00.01 conducător 23.12.2004