Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Obiectivitate şi subiectivism în expertiza criminalistică


Autor: Neicuţescu Ovidiu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Golubenco
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

obiectivitate, expertiză judiciară, expert criminalist, convingere intimă, erori de concluzii.

Adnotare

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Lucrarea ţine de ramura expertizei judiciare, implicit criminalistice. Obiectivele tezei: a analiza situaţia în domeniu şi a publicaţiilor la tema tezei, a determina noţiunea şi a clasifica expertizele criminalistice; a stabili principiile fundamentale de activitate în acest domeniu, competenţele experţilor şi a instituţiilor de expertiză; a elucida metodica examinării de expertiză şi structura raportului de expertiză criminalistică; a scoate în evidenţă aspectele subiective şi obiective în procesul formării convingerii intime a expertului judiciar în cadrul formulării concluziilor de expertiză criminalistică; a releva dificultăţile generate de factorii obiectivi şi subiectivi ce apar în practica aprecierii raportului de expertiză de către organul de urmărire penală şi instanţa de judecată şi de a elabora un algoritm de apreciere a acestora; a clasifica erorile de expertiză şi a stabili cauzele obiective şi subiective de admitere ale acestora, a determina posibilităţile de control şi de management a calităţii efectuării expertizelor criminalistice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea prezintă una din primele cercetări complexe realizate în spaţiul vorbitorilor de limbă română consacrată analizei doctrinei expertizei judiciare şi a instituţiei de expertiză criminalistică, prin prisma principiilor fundamentale de activitate în acest domeniu în contextul implementării conceptului adversativ în activitatea de investigare a infracţiunilor şi necesităţii racordării cadrului juridic şi instituţional la exigenţele contemporane promovate de organismele europene de ştiinţe criminalistice. Originalitatea constă şi în argumentarea necesităţii formării în spaţiul românesc a unui domeniu de cunoaştere, distinct de ştiinţa criminalistică – teoria generală a expertizei judiciare (expertologia judiciară), determinându-se obiectul de studiu, natura şi sarcinile lui.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în dezvoltarea şi fundamentarea ştiinţifică a elementelor structurale ale teoriei generale a expertizei judiciare prin prisma experienţei Republicii Moldova, a altor ţări din comunitatea europeană, formularea de concluzii şi recomandări cu caracter metodologic şi legislativ la nivel teoretic şi practic, a căror realizare au ca obiectiv optimizarea activităţii de expertiză criminalistică şi judiciară în ansamblu, minimizarea subiectivismului în aprecierea acestora de către organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, obiectivarea în final a procesului de judecare a cauzelor penale, civile, administrative cu aplicarea cunoştinţelor criminalistice de specialitate.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL EXPERTIZEI CRIMINALISTICE
 • 1.1. Consideraţii privind formarea domeniului ştiinţific al expertizei judiciare şi analiza situaţiei existente la ora actuală
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice legate de problematica expertizei criminalistice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ
 • 2.1. Noţiunea, obiectul, importanţa şi sarcinile expertizei criminalistice
 • 2.2. Clasificarea contemporană a expertizelor. Crearea noilor genuri, tipuri şi varietăţi de expertize criminalistice
 • 2.3. Competenţa experţilor şi a instituţiilor de expertiză din România, Republica Moldova şi unele state din comunitatea europeană
 • 2.4. Principii de activitate în domeniul expertizei criminalistice, particularităţi de dispunere şi efectuare
 • 2. 5. Concluzii la capitolul 2

3. OBIECTIVITATE ŞI SUBIECTIVISM ÎN ACTIVITATEA DE EFECTUARE A EXPERTIZELOR CRIMINALISTICE ŞI DE APRECIERE A CONCLUZIILOR EXPERTULUI
 • 3.1. Metodica examinării de expertiză criminalistică. Structura şi conţinutul raportului de expertiză criminalistică
 • 3.2. Obiectivitate şi subiectivism în procesul de formare a convingerii intime a expertului în cadrul elaborării concluziilor raportului de expertiză criminalistică
 • 3.3. Obiectivitate şi subiectivism în activitatea de apreciere a raportului de expertiză criminalistică de către organul de urmărire penală şi instanţa de judecată
 • 3.4. Cauze obiective şi subiective a unor erori de concluzii. Managementul calităţii expertizelor criminalistice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3