Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Coraportul dintre dreptul intern si dreptul comunitar în perspectiva aderării României şi Republicii Moldova la Uniunea Europeană


Autor: Gruia George
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Boris Negru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

stat de drept, realizarea dreptului, drept intern, drept comunitar, aplicarea dreptului, lege, legalitate, respectarea normelor de drept, principii de drept, norma socială, norma juridică. drept internaţional, (raport)-coraport, comunitate europeană, uniune europeană, aculturaţie juridică.

Adnotare

Structura tezei este următoarea: Introducere, patru capitole, concluzii, bibliografia din 377 numiri, două anexe, 130 pagini text de bază.

Numărul de publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele prezentei teze îl reprezintă necesitatea identificării relaţiei existente dintre dreptul intern şi dreptul comunitar prin prisma influenţei deciziilor din domeniul legislativ asupra evoluţiei sistemului de drept din cele două state. Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în contribuţia adusă prin realizarea acestui studiu complex asupra aspectelor comparative de armonizare a legislaţiei în etapa pre-aderare şi cea de post-aderare la UE, fiind vorba de armonizarea legislaţiei române şi a celei a Republicii Moldova, ca elemente inseparabile şi indispensabile ordinii de drept, rolul lor în edificarea statului de drept.

Semnificaţia şi finalitatea propusă în demersurile teoretice pe care le-a întreprins autorul a vizat formarea unei concepţii unitare asupra sistemului de drept intern raportat la sistemul de drept comunitar. În cercetarea şi analiza bidimensională a subiectului: drept intern-drept comunitar, a încercat să facã o deosebire clară intre aceste două fenomene, care nu numai ca nu se contrazic, ci se completează, fiind intr-un raport de dependenţă. Valoarea aplicativã a tezei constã în faptul cã, s-a optat pentru cercetarea problemelor generale ale dreptului intern şi dreptului comunitar din punct de vedere teoretic şi practic, în vederea evidenţierii raportului dintre teorie şi practică şi trecerea de la datele teoretico - ştiinţifice la domeniul de aplicabilitate practică a acestora. Prezenta lucrare constituie o încercare de a supune unei analize pertinente integrarea dreptului comunitar în cel intern al României şi în cel al Republicii Moldova cu expectanţe metodologico-analitice, praxiologice, pragmatice, luând în considerare şi determinismul social, pentru a pune bazele unei teorii generale a legăturii indispensabile dintre dreptul intern şi dreptul comunitar.

Cuprins


1. NORMATIVITATEA ŞI ESENŢA SOCIALĂ A DREPTULUI ÎN SOCIETĂŢILE CONTEMPORANE
 • 1.1. Probleme definitorii şi esenţa socială a dreptulu
 • 1.2. Corelaţia sistemului normativ juridic cu alte valori sociale
 • 1.3.Statul de drept prin prisma globalizări.

2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONSTITUIREA ŞI DEZVOLTAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI A DREPTULUI COMUNITAR
 • 2.1. Consideraţii generale
 • 2.2.Conceptul şi izvoarele dreptului comunitar european
 • 2.3. Principiile dreptului comunitar

3. PROBLEME TEORETICE ŞI PRACTICE ALE INTERACŢIUNII DREPTULUI NAŢIONAL ŞI DREPTULUI COMUNITAR ÎN PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ A ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1.Aplicarea dreptului internaţional în ordinea juridică internă a României şi Republicii Moldova
 • 3.2. Aculturaţia juridică: concept, tipuri, efecte
 • 3.3. Influenţa dreptului comunitar asupra dreptului naţional
 • 3.4. Relaţiile şi Politica Republicii Moldova în perspectiva aderării la Uniunea Europeană

 • 4. ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII MOLDOVA CU ACQUIS – UL COMUNITAR
  • 4.1. Armonizarea legislaţiei României cu acoius-ul comunitar
  • 4.2. Strategia Europeană a Republicii Moldova, privind procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar