Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Legităţile evoluţiei instituţiei răspunderii juridice (aspecte istorice, teoretice, practice


Autor: Chicu Oleg
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Boris Negru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

libertate, necesitate, justiţie, răspundere juridică, legităţi, răspunderea profesioniştilor

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 246 numiri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei: teza este consacrată aprofundării conceptului de răspundere juridică exprimată în evidenţierea legităţilor acestui concept şi instituţii juridice prin prisma evoluţiei istorice a conţinutului reglementărilor juridice şi a interpretărilor doctrinale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei rezidă în circumscrierea abordării responsabilităţii şi răspunderii juridice din punctul de vedere al analizei doctrinale, legislative autohtone şi europene, jurisptudenţiale realizată în conformitate cu perioadele istorice de dezvoltare a statului şi dreptului şi evidenţierea unor legităţi de evoluţie.

În teză au fost abordate direcţiile noi de investigare legate de calitatea subiectelor răspunderii juridice care, la rândul său, au lărgit extinderea construcţiei normative de drept a răspunderii juridice prin introducerea în contextul investigaţional a altui subiect al răspunderii juridice decît cel tradiţional, anume al statului. Responsabilitate şi răspunderea statului sunt examinate sub semnul teoriei solidarităţii sociale, dar şi a răspunderii pentru prejudiciile cauzate de organele de stat sau de funcţionarii publici ce activează în numele statului. Răspunderea funcţionarilor, judecătorilor, a profesioniştilor dreptului sunt aspecte noi ce suscită interes în doctrina şi jurisprudenţa statelor occidentale şi care se impun şi celor ce intenţionează să devină state de drept.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Tezele, concluziile şi recomandările privind esenţa şi conţinutul răspunderii juridice, legătura acesteia cu libertatea şi justiţia, condiţiile răspunderii juridice aşa cum au evoluat ele în perioadele istorice prezentate în lucrarea de doctorat completează baza teoretică a acestei concept ştiinţific, dar şi orientează spre anumite măsuri practice din partea statului, în special a unui stat de drept. În acest sens, rezultatele cercetării şi concluziile teoretice formulate pot fi utilizate în procesul perfecţionării legislaţiei, la elaborarea şi modificarea unor acte normative, la interpretarea normelor juridice referitor la responsabilitate şi răspundere juridică, fiindcă dificultăţile ce apar în cadrul soluţionării problemelor practice nu pot fi depăşite fără conceptualizarea teoretică a răspunderii juridice.

Rezultatele investigaţiei de asemenea pot fi folosite la pefecţionarea curriculei la ciclul universitar I Licenţă şi la ciclul II Masterat, la elaborarea cursurilor şi a manualelor la Teoria generală a dreptului, la Istoria doctrinelor politice şi de drept, la Metodologia dreptului.