Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Fenomenul Bioetica în raport cu concepţiile antropologice : aspecte epistemologice


Autor: Marin Ana
Gradul:doctor în filosofie
Specialitatea: 09.00.05 - Etică şi bioetică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Teodor Ţîrdea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

bioetică, bioetică globală, epistemologie, antropologie, raportul global / local, relativism / universalism, raportul universal / particular, metodologie bioetică, principism.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 305 titluri, 114 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute au fost expuse în 19 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu este bioetica, ca fenomen, în raport cu concepţiile antropologice în vederea reflectării asupra aspectelor epistemologice ale acesteia.

Scopul lucrării este analiza cadrului teoretic şi metodologic al bioeticii în lumina criticilor adresate acesteia. Obiectivele lucrării sunt: prezentarea analitico-sintetică a percepţiilor asupra bioeticii din diverse perspective; delimitarea elementelor semnificative pentru studiul bioeticii din perspectivă antropologică; elucidarea asemănărilor şi a diferenţelor bioeticii în dependenţă de arie geografică şi culturală; analiza conceptului de relativism; delimitarea cadrului metodologic existent în domeniul bioeticii şi raportarea acestuia la criticile expuse de antropologi; re-interogarea metodologiei bioetice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constǎ în studiul unui subiect nou (aspecte epistemologice ale bioeticii) printr-o abordare teoretică diferită (raportarea bioeticii la concepţiile antropologie), ceea ce permite deschiderea bioeticii spre alte discipline (interdisciplinaritatea ei cu antropologia) şi includerea unor noi probleme de studiu în bioeticǎ (global/local, universal/particular, metodologia bioeticii).

Semnificaţia teoretică reiese din aducerea a unor noi perspective asupra raporturilor Global-Local şi Universal - Singular, a cadrului teoretico-metodologic al bioeticii şi a unor cercetări comune dintre bioetică şi antropologie la nivel de regiune.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea utilizării rezultatelor ei în cadrul reflecţiilor teoretice asupra bioeticii naţionale, în domeniul învăţămîntului şi în practica comitetelor de etică pe lîngă spitale şi alte instituţii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Prezenta cercetare se încadrează în principalele direcţii de cercetare a Catedrei Filosofie şi Bioetică a USMF „N. Testemiţanu”. Rezultatele obţinute se implementează în cadrul unor proiecte, la nivel naţional şi internaţional (cum ar fi „Instruirea studenţilor în antropologie”) şi în procesul didactic de la Catedra susnumită.