Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pascaru  Ana , doctor habilitat, conferenţiar universitarPascaru Ana , doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Abilitare:18 iunie 2009, nr.970
Specialităţi abilitate: 09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Fenomenul religios la etapa contemporană de dezvoltare a societăţii. Studiu de caz 09.00.01 ICJP membru CSS
conducător
Saharneanu Eudochia
27.12.2013
DH Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova) 23.00.01 ICJP membru CSS
consultant
Juc Victor
consultant
Rusnac Gheorghe
28.03.2014