Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul colaborativ al serviciilor de control al infecţiilor HIV/SIDA şi tuberculoză


Autor: Viorel Soltan
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Constantin Iavorschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Tuberculoza, HIV/SIDA, TB/HIV, management colaborativ, servicii medicale, organizare

Adnotare

Teza este expusă pe 100 de pagini şi cuprinde: introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări practice şi un indice bibliografic ce conţine 174 surse ştiinţifice, 3 anexe, 16 tabele şi 13 figuri. La tema tezei au fost publicate 16 lucrări ştiinţifice, inclusiv un articol de sinteză, 6 articole în reviste recenzate locale şi internaţionale, 2 teze, 3 recomandări metodice.

Domeniul de studiu: organizarea serviciilor medicale de control al infecţiilor HIV/SIDA şi tuberculoză în Moldova prin analiza morbidităţii, mortalităţii, nivelului cunoştinţelor şi atitudinii faţă de HIV/SIDA a bolnavilor de TB/HIV.

Sarcinile lucrării: argumentarea măsurilor pentru îmbunătăţirea managementului colaborativ al serviciilor de control TB şi HIV/SIDA în vederea reducerii morbidităţii şi mortalităţii de TB/HIV în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. Pentru prima dată în Moldova au fost cercetate prevalenţa HIV printre cazurile noi înregistrate de tuberculoză prin intermediul unui studiu prospectiv de cohortă, corelaţia TB/HIV şi potenţialul impact al HIV/SIDA asupra morbidităţii şi mortalităţii de tuberculoză, precum şi cunoştinţele şi atitudinea bolnavilor de tuberculoză faţă de HIV/SIDA.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea s-a bazat pe metodologiile şi conţinutul teoretico-ştiinţific elaborat de OMS, UNION, CDC precum şi de alţi experţi internaţionali. La elaborarea prezentei cercetări, am utilizat materialele expuse în publicaţiile autorilor autohtoni. Toate datele au fost analizate prin intermediul programelor Microsoft Excel şi SPSS.

Valoarea aplicativă. Rezultatele cercetării au servit în calitate de dovezi pentru elaborarea a două recomandări metodice aprobate de MS. Unele rezultate au fost utilizate la elaborarea ghidului OMS „Ghidul de politici pentru serviciile colaborative TB şi HIV orientate utilizatorilor de droguri” editat la Geneva în 2008. Prezenta lucrare poate fi utilizată în elaborarea strategiilor şi programelor de prevenire şi control al tuberculozei şi HIV/SIDA şi în calitate de material didactic pentru instruirea universitară şi postuniversitară în domeniu.

Cuprins


1. TB ŞI HIV/SIDA: INFLUENŢA RECIPROCĂ ŞI TENDINŢELE DE ABORDARE
 • 1.1. Epidemiologia tuberculozei şi HIV/SIDA
 • 1.2. Influenţa reciprocă TB şi HIV
 • 1.3. Activităţi colaborative TB/HIV
 • 1.4. Concluzii

2. MATERIAL ŞI METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CERCETĂRII
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Studiul prospectiv de cohortă: eşantionare şi reprezentativitate
 • 2.3. Analiza asocierii TB şi HIV/SIDA prin corelaţie şi regresie liniară
 • 2.4. Concluzii

3. PREVALENŢA HIV PRINTRE PACIENŢII CU TUBERCULOZĂ ÎN MOLDOVA
 • 3.1. Caracteristicile socio-demografice ale eşantionului cercetat
 • 3.2. Studierea prevalenţei HIV printre pacienţii cu tuberculoză
 • 3.3. Sistemul de consiliere şi testare la HIV a bolnavilor de tuberculoză
 • 3.4. Concluzii

4. ANALIZA COMPARATIVĂ A ASOCIERII DINTRE TB ŞI HIV ÎN MOLDOVA
 • 4.1. Natura şi puterea asocierii dintre TB şi HIV
 • 4.2. Gradul de severitate a tuberculozei pe fundalul de HIV/SIDA
 • 4.3. Nivelul de cunoştinţe şi atitudinea faţă de HIV/SIDA
 • 4.4. Concluzii

5. MANAGEMENTUL COLABORATIV AL SERVICIILOR DE CONTROL AL INFECŢIILOR HIV/SIDA ŞI TUBERCULOZĂ
 • 5.1. Asigurarea angajamentului politic
 • 5.2. Prevenirea colaborativă TB/HIV
 • 5.3. Depistarea activă a cazurilor noi de TB şi HIV
 • 5.4. Tratamentul coordonat TB/HIV
 • 5.5. Supravegherea epidemiologică strictă TB/HIV
 • 5.6. Concluzii