Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiu geodemografic şi social al municipiului Chişinău


Autor: Sochircă Elena
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Constantin Matei
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-11.00.02-24.06.03
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.24 Mb / în română

Cuvinte Cheie

geodemografie, situaţie demografică, municipiu Chişinău, evoluţie teritorială, oraş-capitală, politică demografică, structura populaţiei, dinamica populaţiei

Adnotare

Structura lucrării: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 194 de titluri, 10 de anexe, inclusiv 31 de figuri şi 63 de tabele şi 152 pagini de text.

Numărul de publicaţiii la tema tezei: 13

Scopul şi obiectivele lucrării: constă în identificarea genezei şi evoluţiei teritoriale, particularităţilor geodemografice şi perspectivelor de evoluţie a proceselor demografice în municipiul Chişinău, formularea recomandărilor practice privind optimizarea şi dezvoltarea durabilă a fenomenelor demografice în municipiu.

Metodologia cercetării ştiinţifice: în realizarea prezentului studiu au fost utilizate, cu precădere, următoarele metode: istorică, statistică, analitică, cartografică, expediţională.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: sunt evaluate evoluţia numerica, reproducerea, structurile, migraţia şi transformările legate de aceste fenomene, în municipiul Chişinău, precum şi interdependenţele dintre ele; este evaluată sub raport spaţial evoluţia teritorială a oraşului în dependenţă de influenţa factorului istoric.

Semnificaţia teoretică: sunt evidenţiate aspectele teoretico-metodologice de studiere a fenomenului urban, în special, a oraşelor-capitale, sunt analizate premisele istorice, condiţiile şi factorii determinanţi în evoluţia fenomenelor demografice a municipiului.

Valoarea aplicativă a lucrării: elaborarea unor propuneri concrete cu privire la eficientizarea măsurilor de menţinere a stabilităţii demografice în municipiul Chişinău, sunt estimate politicile şi practicile de sistematizare urbană, studiul prezintă un bogat material factologic şi cronologic, care poate fi utilizat în diverse scopuri: academic, instructiv, cognitiv, educativ etc. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: la pregătirea cursurilor universitare pentru specializarea „Geografie”, la elaborarea Proiectului „Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova” realizat în cadrul Catedrei „Geografie şi Economia Mediului”, ASEM, 2009

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE FENOMENULUI URBAN
 • 1.1. Definiţii şi criterii de individualizare a oraşelor
 • 1.2. Analiza bibliografică şi istoricul studiilor la tema cercetată
 • 1.3. Aspecte conceptuale ale organizării spaţiului geografic prin prisma oraşelor-capitale
 • 1.4. Baza metodologică şi factologică a studiului
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE POPULARE ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU
 • 2.1. Geneza oraşului şi premisele urbanizării. Toponimia
 • 2.2. Fizionomia şi evoluţia teritorială a oraşului Chişinău
 • 2.3. Perspective de evoluţie spaţială.
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DINAMICA POPULAŢIEI
 • 3.1. Evoluţia numerică a populaţiei. Elemente de prognoză demografică în evoluţia populaţiei municipiului
 • 3.2. Mişcarea naturală a populaţiei
 • 3.3. Mobilitatea teritorială a populaţiei
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. STRUCTURA POPULAŢIEI
 • 4.1. Structura pe sexe şi grupe de vârstă a populaţiei
 • 4.2. Structura populaţiei după starea civilă
 • 4.3. Structura socio-economică a populaţiei
 • 4.4. Structura etnică şi confesională a populaţiei
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI GENERALE