Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Răspunderea penală pentru samavolnicie


Autor: Cernomoreţ Sergiu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Viorel Berliba
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

samavolnicie, ordine de realizare a drepturilor, drept legitim sau presupus, contestare, autoapărare

Adnotare

Teza cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 178 titluri, 140 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Studiul ştiinţific a fost axat pe domeniul dreptului penal special, atenţia fiind acordată analizei juridico-penale a infracţiunii prevăzute de art.352 C.pen. – samavolnicia.

Scopul tezei de doctorat: a constat în efectuarea unei cercetări ştiinţifice cu imanente implicaţii în materia normativului penal, a doctrinei penale şi practicii judiciare, elucidîndu-se cumulul de probleme teoretice şi aplicative privind răspunderea penală pentru infracţiunea de samavolnicie şi, ca efect - oferindu-se soluţii aferente fiecărui caz, inclusiv şi cu caracter de lege ferenda. Obiectivele: studiul complex şi multilateral al conţinutului normativ al infracţiunii de samavolnicie (art.352 C.pen.); definirea „contestării” – ca semn esenţial (constitutiv) al infracţiunii de samavolnicie şi argumentarea necesităţii includerii acestuia în cadrul dispoziţiei normei penale; analiza caracteristicilor definitorii ale autoapărării, samavolniciei contravenţionale, ale altor fapte de natură corelativă şi formularea criteriilor de delimitare.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Cercetarea s-a rezumat la analiza juridico-penală a infracţiunii de samavolnicie, în special prin detalizarea politicii penale în materia răspunderii pentru această infracţiune, deducerea semnelor de individualizare a samavolniciei supuse răspunderii penale. Obiectul de referinţă nu a fost supus studiului în ştiinţa dreptului penal autohton, reprezintînd cercetare de pionierat realizată în Republica Moldova.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării reiese din realizarea unui studiu complex şi multilateral a caracteristicilor juridico-penale a samavolniciei şi limitelor răspunderii penale, cu înaintarea unor propuneri concrete vizând modificarea cadrului normativ penal şi extrapenal al Republicii Moldova. Realizarea unui studiu de drept penal comparat efectuat în lucrare permite a stabili directivele şi tendinţele politicii penale ale Republicii Moldova în contextul cursului de aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Concluziile şi recomandările pot fi luate în vedere de către toţi cei interesaţi în materia dreptului penal, în cadrul activităţii zilnice de încadrarea juridică a infracţiunilor, în procesul de instruire din instituţiile de învăţământ cu profil juridic, finalitatea fiind marcată de o mai bună aplicare a prevederilor art.352 C.pen. al RM.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND INCRIMINAREA SAMAVOLNICIEI
 • 1.1. Tratamente doctrinare ale samavolniciei: starea actuală şi perspective
 • 1.2. Etimologia şi conceptul samavolniciei. Evoluţia răspunderii penale pentru samavolnicie în conformitate cu legislaţia penală a RM
 • 1.3. Studiu de drept penal comparat
  • 1.3.1. Incriminarea samavolniciei în legislaţiile unor state ale CSI
  • 1.3.2. Samavolnicia în legislaţiile unor statele ale UE
 • 1.4. Concluzii la compartimentul 1

2. CARACTERISTICA JURIDICO-PENALĂ A SAMAVOLNICIEI
 • 2.1. Aspecte generale şi comune ale infracţiunilor contra autorităţilor publice
 • 2.2 Gradul prejudiciabil şi obiectul de atentare al infracţiunii de samavolnicie
 • 2.3. Latura obiectivă a infracţiunii de samavolniciei
 • 2.4. Latura subiectivă a infracţiunii de samavolnicie
 • 2.5. Subiectul infracţiunii de samavolnicie
 • 2.6. Modalităţi şi sancţiuni
 • 2.7. Concluzii la compartimentul 2

3. DELIMITAREA INFRACŢIUNII DE SAMAVOLNICIE DE UNELE FAPTE SIMILARE ŞI DE ALTE CATEGORII JURIDICE
 • 3.1. Samavolnicia şi dreptul la autoapărare
 • 3.2. Delimitarea samavolniciei infracţionale de cea contravenţională
 • 3.3. Delimitarea samavolniciei de unele infracţiunile similare
 • 3.4. Concluzii la compartimentul 3