Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Tematica memorială în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (muzica instrumentală)


Autor: Siganova Olga
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Irina Ciobanu-Suhomlin
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
CSS: D 22-17.00.01-27.03.08
Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română

Cuvinte Cheie

lucrări ale compozitorilor Republicii Moldova, tematică memorială, comemorare muzicală, memoria în muzică, dedicaţie muzicală, conţinut muzical, lucrări pentru orchestra simfonică, In memoriam, Hommage a, Tombeau, monogramă muzicală.

Adnotare

Teza conţine 125 pagini de text, constând din introducere, patru capitole, concluzii, listă bibliografică din 166 de titluri şi anexe ce includ: un dicţionar, câteva schiţe, 2 scheme, lista lucrărilor cu tematică memorială a compozitorilor din Republica Moldova, 58 exemple muzicale, 5 ilustraţii. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Domeniul de studiu se referă la istoria muzicii naţionale. Obiectul cercetării îl constituie tematica memorială în arta muzicală. Drept subiect al cercetării au servit lucrările cu caracter memorial în creaţia compozitorilor moldoveni contemporani.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării este de a releva şi a caracteriza manifestările tematicii memoriale în muzica moldovenească; de a cerceta mijloacele de expresie utilizate în lucrările memoriale ale compozitorilor Republicii Moldova, în baza observaţiilor ştiinţifice în domenii analogice ale culturii muzicale universale. Astfel, din scopurile propuse, relevăm mai multe sarcini: de a argumenta principiile metodologice ale abordării lucrărilor cu tematică memorială; de a cerceta preistoria lucrărilor muzicale memoriale moderne şi de a releva rădăcinile istorice ale acestora; de a caracteriza mijloacele de expresie utilizate în lucrările analizate; de a prezenta o panoramă generală a lucrărilor autohtone ce se referă la acest grup tematic; de a analiza, de pe aceste poziţii, cele mai reprezentative lucrări ale compozitorilor din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Inovaţia ştiinţifică a tezei este determinată de faptul că lucrarea este prima cercetare specială, dedicată problemei conţinutului memorial în muzica compozitorilor Republicii Moldova. În cercetare este investigat un complex întreg de mijloace de expresie, utilizate de compozitorii moldoveni în lucrările memoriale pentru orchestră simfonică şi formaţii cameral-instrumentale. S-a stabilit, că lucrările scrise în genul de poem simfonic reprezintă comemorări muzicale în domeniul muzicii instrumentale semnată de compozitorii Republicii Moldova. De asemenea, pentru prima dată au fost incluse în circuitul ştiinţific multe partituri editate sau în manuscris ale lucrărilor cu tematică memorială ce se găseau în arhivele personale ale compozitorilor.

Semnificaţia teoretică. Semnificaţia teoretică este legată de dezvoltarea ulterioară a problemei conţinutului muzical în calitate de categorie a muzicologiei moderne, cu reflectarea acesteia în domeniul lucrărilor cu tematică memorială.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele practice ale lucrării de faţă pot fi utilizate în programele didactice, în cursurile de istorie a muzicii, teoria formelor şi istoria muzicii naţionale, la toate nivelurile instruirii muzicale în republică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice sunt puse la baza cursurilor didactice „Conţinutul muzical” şi „Istoria muzicii naţionale” elaborate de autoarea tezei în cadrul prelegerilor la Colegiul Superior de Muzică „A. Rubinştein”, or. Tiraspol.