Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru escrocherie


Autor: Botezatu Igor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

escrocherie, înşelăciune, abuz de încredere, dobândire ilicită, sustragere, cupiditate.

Adnotare

Botezatu Igor, „Răspunderea penală pentru escrocherie”, teză de doctor în drept la specialitatea 12.00.08 Drept penal (drept penal), Chişinău, 2010 Teza cuprinde: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 237 titluri, 142 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: escrocherie, înşelăciune, abuz de încredere, dobândire ilicită, sustragere, cupiditate. Domeniul de studiu. Lucrarea ţine de domeniul dreptului penal, cu preponderenţă de Partea Specială a Dreptului penal. Atenţia prioritară este acordată analizei juridico-penale a infracţiunii prevăzute la art.190 CP RM – escrocheria. Scopul tezei de doctorat: aprofundarea concepţiei de aplicare a răspunderii penale pentru escrocherie în condiţiile în care statul are un rol restrâns în reglementarea relaţiilor economice de piaţă, iar metodele coercitive de prevenire şi combatere a acestei infracţiuni trebuie să aibă un statut subordonat în raport cu metodele economice, informaţionale, politice, juridico-civile. Obiectivele: relevarea caracterului complex al obiectului juridic special al infracţiunii prevăzute la art.190 CP RM; argumentarea (in)oportunităţii aplicării art.190 CP RM în ipoteza dobândirii ilicite prin înşelăciune sau abuz de încredere a dreptului asupra bunurilor altei persoane sau a bunurilor imobile străine aparţinând altor persoane; elucidarea dilemei dacă este sau nu escrocheria infracţiune săvârşită prin sustragere, etc. Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. În cadrul lucrării, sunt propuse noţiuni, teze, concepţii, termeni, care pun într-o nouă lumină unele dintre cele mai controversate probleme ce ţin de aplicarea răspunderii penale pentru fapta prevăzută la art.190 CP RM. Originalitatea ştiinţifică o demonstrează contribuţia autorului la ridicarea gradului de investigaţie a celor mai controversate şi polemi¬zate probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal privitoare la infracţiunea de escrocherie. Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării decurge din efectuarea unui amplu studiu exegetic, dogmatic şi critic al problematicii răspunderii penale pentru escrocherie. Ideile, concepţiile şi explicaţiile formulate în lucrare pot servi ca bază teoretică pentru perfecţionarea legislaţiei în materie. Rezultatele obţinute în cadrul tezei pot fi utilizate în procesul de învăţământ, precum şi pentru dezvoltarea ulterioară a concepţiilor ştiinţifice. Implementarea rezultatelor ştiinţifice vizează utilizarea informaţiilor cu conotaţii practico-aplicative din cadrul tezei de faţă în calitate de ghid teoretico-practic necesar perfecţionării abilităţilor profesionale.