Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Liberarea de răspundere penală în contextul legislaţiei Republicii Moldova


Autor: Glavan Boris
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Gladchi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

liberare de răspundere penală, modalitate de liberare de răspundere penală, temei al liberării de răspundere penală, condiţie a liberării de răspundere penală

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 280 titluri, 167 de pagini de text de bază, 5 anexe, 8 figuri şi două tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: Liberare de răspundere penală, modalitate de liberare de răspundere penală, temei al liberării de răspundere penală, condiţie a liberării de răspundere penală.

Domeniul de studiu al tezei vizează instituţiile dreptului penal, în special liberarea de răspundere penală şi rolul acesteia în reglementarea relaţiilor juridico penale de conflict.

Scopul şi obiectivele tezei rezidă în efectuarea unor investigaţii ample asupra instituţiei liberării de răspundere penală reglementată de legislaţia RM, evaluarea prevederilor legislative în acest domeniu şi elaborarea recomandărilor corespunzătoare în vederea îmbunătăţirii lor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a studiului constă în: elucidarea complexă sub diferite aspecte a problemelor instituţiei liberării de răspundere penală, concretizarea noţiunii liberării de răspundere penală, stabilirea naturii juridice a acestei instituţii, abordarea corelaţiei instituţiei cercetate cu principiul constituţional „prezumţia de nevinovăţie”, în analiza problemelor specifice modalităţilor concrete de liberare de răspundere penală. Originalitatea ştiinţifică a studiului de asemenea rezidă în formularea propunerilor concrete de perfecţionare a prevederilor legislative respective urmărind scopul maximizării potenţialului anticriminogen al instituţiei cercetate şi delimitării ei de alte instituţii de drept. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că tezele teoretice şi concluziile disertaţiei, precum şi sugestiile şi recomandările de natură aplicativă pot fi utilizate în: procesul de legiferare pentru sporirea calităţii dreptul penal autohton ce reglementează liberarea de răspundere penală; elaborarea investigaţiilor ştiinţifice având ca subiect de cercetare liberarea de răspundere penală, răspunderea penală etc.; procesul de predare a materiei dreptului penal şi de procedură penală în cadrul instituţiilor de învăţământ cu profil juridic precum şi în cadrul perfecţionării profesionale continue a destinatarilor legii penale; activitatea organelor de urmărire penală, a procuraturii şi a instanţelor judecătoreşti la soluţionarea problemelor ce ţin de luarea deciziei de liberare de răspundere penală. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice sunt implementate în procesul de instruire a studenţilor Facultăţii de Drept, Facultăţii Securitate şi Ordine Publică, Institutului de formare profesională continuă si cercetări ştiinţifice aplicative din cadrul Academiei “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova.

Cuprins


I. BAZE TEORETICE ŞI NORMATIVE ALE LIBERĂRII DE RĂSPUNDERE PENALĂ
 • 1.1. Liberarea de răspundere penală în contextul cercetărilor teoretice şi aplicărilor practice
 • 1.2. Liberarea de răspundere penală în legislaţia penală a altor state
 • 1.3. Concluzii la capitolul I

II. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ: NOŢIUNE ŞI REGLEMENTĂRI DE DREPT

 • 2.1. Evoluţia instituţiei liberării de răspundere penală
 • 2.2. Conţinutul noţiunii, esenţa juridică şi temeiul liberării de răspundere penală
 • 2.3. Liberarea de răspundere penală în reglementarea juridică penală a Republicii Moldova: delimitări conceptuale.
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

III. MODALITĂŢILE LIBERĂRII DE RĂSPUNDERE PENALĂ ÎN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Liberarea de răspundere penală a minorilor
 • 3.2. Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională
 • 3.3. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii
 • 3.4. Liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă
 • 3.5. Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei
 • 3.6. Liberarea condiţionată de răspundere penală
 • 3.7. Prescripţia tragerii la răspundere penală
 • 3.8. Liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în Partea specială a Codului penal
 • 3.9. Concluzii la capitolul III