Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentele monitorizarii activitatii economico-financiare a întreprinderilor de stat


Autor: Ursu Veronica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Maria Ciubotaru
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

monitorizarea si evaluarea politicilor publice, ciclul de politici publice, proprietate publica, administrarea companiilor cu capital de stat, întreprinderi de stat si societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, monitorizarea financiara a companiilor cu capital de stat, evaluarea impactului politicilor publice, analiza economico-financiara a companiilor cu proprietate de stat, indicatori financiari

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii si recomandari, bibliografia din 187 titluri, 29 anexe si este perfectata pe 202 pagini, inclusiv 25 figuri si 3 tabele. Rezultatele obtinute sunt publicate în 9 articole stiintifice.

Domeniul de studiu, scopul si obiectivele tezei constau în fundamentarea conceptului de monitorizare si evaluare a politicilor publice, inclusiv a monitorizarii financiare în domeniul administrarii proprietatii întreprinderilor de stat si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, în adaptarea instrumentelor si tehnicilor internationale de monitorizare financiara a utilizarii proprietatii publice din cadrul întreprinderilor cu capital de stat la conditiile nationale.

Noutatea si originalitatea stiintifica: a fost dezvoltat conceptul de monitorizare a activitatii întreprinderilor de stat si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si de evaluare a politicilor publice în domeniul administrarii proprietatii publice în sectorul real al economiei. Au fost identificate tehnicile de eficientizare a utilizarii proprietatii publice în întreprinderile de stat si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, prin perfectionarea mecanismului de monitorizare financiara si evaluare a politicilor publice în domeniul administrarii proprietatii.

Semnificatia teoretica si valoarea aplicativa a lucrarii: în lucrare sunt elucidate prerogativele Republicii Moldova privind asigurarea eficientei în utilizarea proprietatii publice prin procesul monitorizarii activitatii economico-financiare a întreprinderilor de stat si a societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Implementarea rezultatelor stiintifice: Investigatia efectuata poate fi utila la elaborarea conceptiilor, strategiilor si planurilor de actiuni în domeniul administrarii proprietatii publice, luînd în consideratie procesul de monitorizare si evaluare a întreprinderilor de stat si a societatilor comerciale cu cota de participare a statului în capitalul social.

Cuprins


1. FUNDAMENTELE MONITORIZARII SI EVALUARII POLITICILOR PUBLICE
 • 1.1. Conceptul de monitorizare a întreprinderilor de stat în sistemul de politici publice
 • 1.2. Abordari metodologice privind monitorizarea si evaluarea politicilor publice în domeniul întreprinderilor de stat
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MONITORIZAREA FINANCIARA ÎN SISTEMUL ADMINISTRARII PROPRIETATII COMPANIILOR DE STAT DIN SECTORUL REAL AL ECONOMIEI
 • 2.1. Politicile europene de administrare a proprietatii publice
 • 2.2. Politicile autohtone de administrare a proprietatii publice
 • 2.3. Impactul politicilor de administrare a proprietatii publice asupra activitatii companiilor cu proprietate de stat în Republica Moldova
 • 2.4. Monitorizarea financiara a activitatii întreprinderilor de stat si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EFICIENTIZAREA MECANISMULUI DE MONITORIZARE A ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR DE STAT
 • 3.1. Aprecierea metodologiei de analiza economico-financiara a întreprinderilor de stat
 • 3.2. Directii de perfectionare a gestiunii si monitorizarii financiare a întreprinderilor de stat
 • 3.3. Eficientizarea procesului de planificare si raportare privind activitatea întreprinderilor de stat si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3