Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Maxim Ion, doctor habilitat, conferenţiar universitarMaxim Ion, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1591
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat al Republicii Moldova 08.00.05 INCE membru CSS
conducător
Stratan Alexandru
27.02.2014
D Aplicarea sistemului de management al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 08.00.05 INCE referent
conducător
Stratan Alexandru
14.03.2014