Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Combinaţii heterometalice ale cromului(III) cu liganzi polifuncţionali


Autor: Ciornea Victor
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-02.00.01-25.12.03
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.92 Mb / în română

Cuvinte Cheie

compuşi complecşi ai cromului(III), nitrilotriacetaţi heterometalici, polimeri coordinativi, blocuri dimerice, proprietăţi magnetice.

Adnotare

Teza constă din introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 184 referinţe, 2 anexe, volum total de 123 pagini, 24 tabele şi 57 figuri. Rezultatele obţinute au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice şi un brevet de invenţie. Domeniu de studiu: 02.00.01 – Chimia anorganică.

Scopul lucrării: obţinerea combinaţiilor heterometalice ale Cr(III) în baza liganzilor polifuncţionali cu unele elemente s şi d; studiul chimic şi fizico-chimic a lor.

Obiective: perfecţionarea metodelor de sinteză cunoscute, elaborarea unor noi procedee de sinteză şi obţinerea combinaţiilor heterometalice cu fragmente dimerice Cr2(μ-OH)2 şi Cr2(μ-OH)(μ-RCOO) în baza acidul nitrilotriacetic şi ioni metalici de tip s (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+) şi de tip d (Fe2+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ şi Ag+); stabilirea compoziţiei chimice, determinarea structurilor complecşilor obţinuţi, elucidarea corelaţiei dintre structură şi proprietăţile magnetice; proprietăţi dielectrice ale combinaţiilor heterometalice ce conţin fragmente dimerice Cr2(μ-OH)2, Cr2(μ-OH)(μ-CH3COO)şi Cr2(μ-OH)(μ-NC5H4COO).

Noutatea ştiinţifică: au fost sintetizaţi şi studiaţi 19 compuşi heterometalici noi în baza blocurilor dimerice [Cr2(μ-OH)2(nta)2]2ˉ şi [Cr2(μ-OH)(μ-RCOO)(nta)2]2ˉ, cu unele elemente s şi d. A fost pus în evidenţă un nou procedeu de sinteză a compuşilor heterometalici cu fragmente Cr2(μ-OH)(μ-RCOO).

Semnificaţia teoretică: au fost obţinute date noi referitor la posibilitatea obţinerii compuşilor heterometalici ai cromului(III) în vederea extinderii arsenalului de cunoştinţe în domeniul chimiei coordinative. Aceste rezultate pot fi utilizate ca suport în predarea cursurilor speciale de licenţă şi masterat la facultăţile de chimie.

Valoarea aplicativă: constă în posibilitatea folosirii metodelor elaborate de sinteză a combinaţiilor coordinative cu anionii [Cr2(μ-OH)2(nta)2]2ˉ şi [Cr2(μ-OH)(μ-RCO2)(nta)2]2ˉ în chimia preparativă; unii complecşi posedă o rezistenţă electrică specifică r mai mare decât materialele dielectrice folosite în industrie ceea ce prezintă interes în aspectul extinderii materialelor dielectrice.

Cuprins


1 OXALAŢI ŞI POLIAMINOPOLICARBOXILAŢI AI CROMULUI(III) ŞI A UNOR ELEMENTE d
 • 1.1 Combinaţiile coordinative ale acidului nitrilotriacetic şi a derivaţilor lui cu unele elemente d
 • 1.2 Combinaţii mono- şi polinucleare ale Cr(III) cu unii acizi aminopolicarboxilici şi liganzi în calitate de punţi
 • 1.3 Oxalaţi ai cromului(III) în design-ul compuşilor multimetalici
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 METODE DE SINTEZĂ, ANALIZĂ ŞI CERCETARE
 • 2.1 Sinteza combinaţiilor heterometalice ce conţin blocuri dimerice
 • [Cr2(μ-OH)2(nta)2]2ˉ
 • 2.2 Obţinerea nitrilotriacetaţilor heterometalici ce conţin fragmentul
 • [Cr2(μ-OH)(μ-RCOO)]2ˉ
 • 2.3 Metode utilizate de analiză şi cercetare
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 COMPUŞI COMPLECŞI HETEROMETALICI AI CROMULUI(III) CU UNELE ELEMENTE s ŞI d ÎN BAZĂ DE ACID NITRILOTRIACETIC
 • 3.1 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)2
  • 3.1.1 Nitrilotriacetaţi heterometalici ai Cr(III) cu unele metale din blocul s
  • 3.1.2. Nitrilotriacetaţi heterometalici ai Cr(III) cu unele metale din blocul 3d
 • 3.2 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)(μ-RCOO)
  • 3.2.1 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)(μ-Ac) cu unele metale s şi Ag(I)
  • 3.2.2 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)(μ-RCOO) cu unele metale 3d
 • 3.3 Nitrilotriacetaţi heterometalici ce conţin fragmentul Cr2(μ-OH)(μ-Ac) în calitate de materiale dielectrice
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3