Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Hemoragiile postextracţionale dentare


Autor: Zănoagă Oleg
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Valentin Topalo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Corcimaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.21-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

extracţie dentară, hemoragie postextracţională dentară, trombină, hemostază, cheag sangvin

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 211 titluri, 5 anexe, 119 pagini de text de bază, 25 figuri, 12 tabele, 8 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice, a fost obţinut un brevet de invenţie.

Domeniul de studiu: stomatologie, chirurgie oro-maxilo-facială.

Scopul lucrării: Ameliorarea eficacităţii asistenţei medicale pacienţilor cu hemoragii postextracţionale dentare prin optimizarea metodelor de profilaxie şi tratament.

Obiectivele lucrării: Determinarea timpului de formare a cheagului sangvin după extracţia dintelui şi aprecierea calităţii lui la pacienţii cu un sistem hemostatic necompromis; aprecierea frecvenţei hemoragiilor postextracţionale dentare şi a factorilor etiologici implicaţi în apariţia lor; evaluarea particularităţilor tabloului clinic al hemoragiei postextracţionale în dependenţă de etiologie; elaborarea metodei de asigurare a hemostazei prin utilizarea trombinei umane şi acidului aminocaproic de 5%; analiza eficacităţii tratamentului hemostatic local prin aplicarea suturilor, trombinei umane şi acidului aminocaproic de 5% la pacienţii cu hemoragie postextracţională de diversă etiologie; determinarea condiţiilor optime pentru efectuarea extracţiilor dentare la pacienţii aflaţi pe fondal de medicaţie antitrombotică fără anularea acestor preparate; elaborarea algoritmului de profilaxie şi tratament al hemoragiilor postextracţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră, a fost studiată calitatea cheagului sangvin după extracţiile dentare la pacienţii cu un sistem hemostatic necompromis şi particularităţile lui în dependenţă de factorul etiologic al hemoragiei. A fost elaborată o metodă nouă de hemostază în hemoragiile postextracţionale dentare.

Semnificaţia teoretică: Trombina, aplicată endoalveolar, iniţiază trombogeneza utilizând fibrinogenul ţesuturilor limitrofe, contribuind la formarea cheagului şi stoparea hemoragiei.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele studiului au fost utilizate pentru elaborarea algoritmului de profilaxie şi tratament al hemoragiei postextracţionale dentare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea clinică curentă la catedrele: Chirurgie oro-maxilo-facială; Stomatologie ortopedică, Chirurgie oro-maxilo-facială şi Implantologie orală ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Rezultatele cercetărilor sunt folosite pe larg de către medicii practicieni ai Centrului Republican de chirurgie oro-maxilo-facială din Republica Moldova.

Cuprins


1. HEMORAGIA POSTEXTRACŢIONALĂ DENTARĂ (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Definiţia, frecvenţa şi etiologia HPD
 • 1.2. Clasificarea HPD
 • 1.3. Tabloul clinic al HPD
 • 1.4. Tratamentul pacienţilor cu HPD
 • 1.5. Profilaxia HPD
 • 1.6. Bazele hemostazei fiziologice
  • 1.6.1. Hemostaza primară vasculo-trombocitară
  • 1.6.2. Hemostaza secundară (plasmatică)
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului clinic
 • 2.2. Metodele de investigare
 • 2.3. Caracteristica farmacologică a preparatelor hemostatice locale utilizate la pacienţii în studiu
 • 2.4. Metodele de tratament
  • 2.4.1. Metoda de asigurare a hemostazei postextracţionale prin aplicarea suturilor
  • 2.4.2. Metoda de asigurare a hemostazei postextracţionale dentare prin aplicarea locală a trombinei umane şi acidului aminocaproic de 5%
 • 2.5. Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor obţinute .
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. MANIFESTĂRILE CLINICE ŞI PARACLINICE ALE HEMORAGIILOR POSTEXTRACŢIONALE DENTARE
 • 3.1. Timpul de formare a cheagului sangvin după extracţia dintelui şi aprecierea calităţii lui la pacienţii cu un sistem hemostatic necompromis
 • 3.2. Frecvenţa HPD şi a factorilor etiologici implicaţi în apariţia lor
 • 3.3. Tabloul clinic şi paraclinic al HPD în dependenţă de etiologie
  • 3.3.1. Particularităţile clinico-paraclinice ale HPD şi valoarea INR-lui în identificarea riscului hemoragic şi tromboembolic la pacienţii aflaţi sub medicaţie antitrombotică
  • 3.3.1.1. Tabloul clinic şi paraclinic al HPD la pacienţii aflaţi sub medicaţie antitrombotică
  • 3.3.1.2. Valoarea INR-lui în identificarea riscului hemoragic şi tromboembolic la pacienţii aflaţi sub medicaţie anticoagulantă orală
  • 3.3.1.3. Particularităţile hemostazei postextracţionale dentare la pacienţii aflaţi sub medicaţie antitrombotică
  • 3.3.2. Tabloul clinic şi paraclinic al HPD la pacienţii cu trombocitopenie
  • 3.3.3. Tabloul clinic şi paraclinic al HPD la pacienţii cu hipertensiune arterială
  • 3.3.4. Tabloul clinic şi paraclinic al HPD cauzate de factori locali
  • 3.3.5. Tabloul clinic şi paraclinic al HPD la pacienţii cu hemofilie
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU HEMORAGII POSTEXTRACŢIONALE DENTARE ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE
 • 4.1. Analiza eficacităţii măsurilor hemostatice aplicate anterior la pacienţii cu HPD de diversă etiologie
 • 4.2. Aprecierea eficacităţii măsurilor hemostatice locale aplicate la pacienţii cu HPD
  • 4.2.1. Eficacitatea aplicării suturilor în asigurarea hemostazei locale la pacienţii cu HPD de diversă etiologie
  • 4.2.2. Eficacitatea utilizării primare a trombinei umane şi acidului aminocaproic de 5% în asigurarea hemostazei locale la persoanele cu HPD de diversă etiologie
 • 4.3. Algoritmul de tratament al pacienţilor cu HPD
 • 4.4. Algoritmul de profilaxie a HPD
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4