Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategiile de reproducere a amfibienilor: particularităţi evolutive ecologice şi etologice în ecosistemele naturale şi antropizate


Autor: Cozari Tudor
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2011
Consultant ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document5.42 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sisteme nupţiale, strategii de reproducere, comunicaţie acustică, semnale de reclamare, fonotaxie, acuplaţie asortantă, r-strategi, K-strategi, succes reproductiv

Adnotare

Teza de doctor habilitat în biologie, Chişinău, 2010 (în baza lucrărilor ştiinţifice publicate).

Rezultatele obţinute sînt publicate în 63 lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 monografii şi un manual universitar. Cuvintele cheie: sisteme nupţiale, strategii de reproducere, comunicaţie acustică, semnale de reclamare, fonotaxie, acuplaţie asortantă, r-strategi, K-strategi, succes reproductiv. Domeniul de studiu - 03.00.08 – Zoologie.

Scopul lucrării constă în fundamentarea la nivel autecologic şi sinecologic a unei concepţii integre şi detaliate cu privire la sistemele nupţiale şi strategiile de reproducere a amfibienilor în ecosistemele naturale şi antropizate în vederea stabilirii particularităţilor evolutive ecologice şi comportamentale ale mecanismelor intra- şi interpopulaţionale de perpetuare a speciilor. Întru realizarea acestui scop au fost trasate următoarele obiective: evidenţierea particularităţilor specio-specifice ale ciclului anual şi strategiilor de reproducere a amfibienilor, stabilirea principiilor de emitere a semnalelor de reclamare şi a rolului lor în determinarea succesului reproductiv şi în realizarea selecţiei sexuale la amfibieni.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost realizată o abordare sistemică a strategiilor de reproducere a amfibienilor care a finalizat cu: evaluarea sinecologică a potenţialului, efortului şi suscesului reproductiv al indivizilor şi a realizării acestora în funcţie de factorii ambientali; stabilirea specificului şi rolului comunicaţiei acustice în realizarea strategiilor de reproducere şi a selecţiei sexuale la amfibieni.

Semnificaţia teoretică. A fost estimat, pentru prima dată, aportul parental, succesul reproductiv, specificul manifestării strategiilor „r” şi „K” al populaţiilor autohtone de amfibieni. Datele obţinute referitoare la mecanismul de ovopozitare şi fecundaţie a amfibienilor ecaudaţi sînt principial noi în ştiinţă şi permit de a preciza şi lărgi conceptele teoretice existente la ora actuală despre acest subiect.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele investigaţiilor constituie un suport ştiinţificopractic de monitorizare şi restabilire a complexelor batracologice în ecosistemele naturale şi antropizate ale republicii.

Implementarea rezultatelor ştinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate în Rezervaţia „Codrii”, în procesul didactic preuniversitar şi universitar - Universitatea de Stat din Tiraspol (Facultatea Biologie şi Chimie), Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea Biologie şi Pedologie), Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Facultatea Ştiinţe ale Naturii) şi, de asemenea, ele pot servi drept suport metologic evicient pentru savanţii-ecologi în cercetările aut- şi sinecologice.