Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile fiziologo-biochimice şi de cultivare ale microalgei verzi Dunaliella salina - sursă valoroasă de substanţe bioactive


Autor: Bivol Cezara
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.02 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Dunaliella salina, Spirulina platensis, lichid cultural, mediul organo-mineral, optimizare, parametri morfologici şi fiziologo-biochimici, substanţe bioactive, soluţii biominerale

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 221 titluri, 2 anexe, 114 pagini de text de bază, 28 de figuri, 15 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Studiul particularităţilor fiziologo-biochimice ale tulpinii microalgei verzi Dunaliella salina CNMN-AV-01 la cultivare pe mediul nutritiv nou elaborat în baza lichidului cultural al spirulinei.

Obiectivele: stabilirea parametrilor culturali, morfo-fiziologici şi biochimici ai dunalielei cultivate pe lichid cultural al spirulinei, evaluarea componenţei chimice şi organice a lichidului cultural al spirulinei în scopul optimizării acestuia pentru majorarea cantitativă şi calitativă a biomasei de dunalielă, elaborarea procedeelor de cultivare a dunalielei în ciclu închis.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost demonstrată în premieră rentabilitatea utilizării lichidului cultural al spirulinei la cultivarea dunalielei. Au fost evidenţiate condiţiile de cultivare ce stimulează productivitatea şi componenţa biochimică a dunalielei cultivate pe mediul nutritiv, elaborat în baza lichidului cultural al spirulinei.

Semnificaţia teoretică. Au fost stabiliţi parametrii morfologici şi biochimici ai dunalielei cultivate pe mediul nutritiv nou elaborat în baza lichidului cultural al spirulinei. Rezultatele obţinute demonstrează caracterul înalt adaptiv al microalgei verzi D. salina la factorii abiotici ai mediului, în special diminuarea cantitativă a enzimei carboanhidraza ca răspuns la excesul ionilor de HCO3 - în mediul de cultivare.

Valoarea aplicativă a lucrării. S-a realizat elaborarea unui nou mediu de cultivare a dunalielei în baza lichidului cultural al spirulinei. Au fost elaborate 3 procedee de obţinere a biomasei de dunaliela cu conţinut majorat de carotenoizi şi glicerol la cultivare pe mediul nutritiv nou elaborat, cu administrarea unor compuşi coordinativi ai Zn(II), Fe(III) şi Cr(III). Au fost elaborate 2 procedee de obţinere a preparatelor curative în baza lichidului cultural al spirulinei şi dunalielei şi conturate perspectivele valorificării lor în dermatologie şi stomatologie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Procedeul de cultivare a dunalielei pe mediul nutritiv elaborat în baza lichidului cultural al spirulinei este implementat la uzina ,,Ficotehfarm” (Act de implementare Nr. 01/11 din 4.12.2008).

Cuprins


1. MICROALGELE ŞI CIANOBACTERIILE – OBIECTE DE STUDIU ALE MICROBIOLOGIEI, ECOLOGIEI ŞI BIOTEHNOLOGIEI
 • 1.1. Particularităţi morfologice, fiziologice, culturale şi biochimice ale microalgei verzi Dunaliella salina Teod
  • 1.1.1 Taxonomia
  • 1.1.2 Particularităţi morfologice, fiziologice şi culturale
  • 1.1.3 Compoziţia biochimică
 • 1.2. Strategii de reglare a capacităţii biosintetice a microalgelor şi cianobacteriilor
 • 1.2.1 Optimizarea mediilor, parametrilor şi condiţiilor de cultivare a cianobacteriilor şi microalgelor
 • 1.2.2 Compuşii coordinativi – reglatori ai capacităţii biosintetice a cianobacteriilor şi microalgelor
 • 1.3. Cianobacteriile şi microalgele – purificatori ai apelor reziduale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Metode de investigaţie

3. STUDIUL CARACTERELOR CULTURALE, FIZIOLOGO-MORFOLOGICE ŞI BIOCHIMICE ALE MICROALGEI VERZI DUNALIELLA SALINA LA CULTIVARE PE LICHID CULTURAL AL SPIRULINEI
 • 3.1. Stabilirea condiţiilor de cultivare a microalgei Dunaliella salina Teod. CNMNAV-02 pe lichid cultural al spirulinei
  • 3.1.1. Productivitatea şi compoziţia biochimică a dunalielei cultivate pe lichid cultural al spirulinei suplimentat cu NaCl
  • 3.1.2. Influenţa intensităţii luminii asupra productivităţii şi compoziţiei biochimice a dunalielei cultivate pe lichid cultural al spirulinei
  • 3.1.3. Influenţa valorii pH asupra productivităţii şi compoziţiei biochimice a dunalielei cultivate pe lichid cultural al spirulinei
 • 3.2. Studiul comparativ al particularităţilor fiziologo-morfologice şi biochimice ale dunalielei cultivate pe mediul mineral standard şi pe lichid cultural al spirulinei
 • ggg
 • 3.2.1. Studiul comparativ al particularităţilor morfologice ale dunalielei cultivate pe mediul standard şi pe lichid cultural al spirulinei<
  • 3.2.2. Analiza componenţei calitative a proteinei microalgei Dunaliella salina cultivate pe diferite medii nutritive
  • 3.2.3. Studiul comparativ al productivităţii şi compoziţiei biochimice a dunalielei cultivate pe mediul standard şi pe lichid cultural al spirulinei
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3
4. ELABORAREA PROCEDEELOR DE CULTIVARE A MICROALGEI VERZI DUNALIELLA SALINA PE MEDII NUTRITIVE PREPARATE ÎN BAZA LICHIDULUI CULTURAL AL SPIRULINEI
 • 4.1. Studiul compoziţiei chimice a lichidului cultural al cianobacteriei Spirulina platensis şi procedee de optimizare a lui
  • 4.1.1. Studiul comparativ al compoziţiei ionice a lichidului cultural al spirulinei înainte şi după cultivarea microalgei Dunaliella salina Teod
  • 4.1.2. Studiul comparativ al compoziţiei organice a lichidului cultural al spirulinei înainte şi după cultivarea microalgei Dunaliella salina Teod
  • 4.1.3. Optimizarea compoziţiei minerale a lichidului cultural al spirulinei pentru cultivarea microalgei verzi Dunaliella salina Teod.
 • 4.2. Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de Dunaliella salina cu conţinut prognozat de principii bioactive la cultivare pe mediul organo-mineral MD
  • 4.2.1. Studiul influenţei unor compuşi coordinativi ai metalelor asupra productivităţii dunalielei, conţinutului de carotenoizi şi glicerol în biomasă
  • 4.2.2. Procedee de obţinere a biomasei de dunaliela cu conţinut înalt de carotenoizi şi glicerol la cultivare pe mediul organo-mineral MD
 • 4.3. Elaborarea procedeelor de obţinere a unor preparate curative în baza lichidului cultural al spirulinei şi dunalielei şi perspectiva utilizării lor în medicină
  • 4.3.1. Procedeu de obţinere a preparatului ,,SBM – soluţie pentru băi termale” şi perspectiva aplicării lui în tratamentul psoriazisului
  • 4.3.2. Procedeu de obţinere a preparatului ,,SBM – soluţie dentară” şi perspectiva aplicării lui în tratamentul cariilor dentare
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI