Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile retenţiei – mijloc de asigurare a exеcutării obligaţiilor


Autor: Natalia Cristeva
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 ianuarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dreptul de retenţie, mod de asi-gurare a executării obligaţiilor, obligaţie, relaţii contractuale, tranzacţie unlaterală, acţiunea asupra contragenutlui, obiectul de retenţie, obiect, avere (patrimoniu), proprietate (posesie), retentor, creditor, debitor

Adnotare

Structura lucrării constă din introducere, patru capitolr, încheiere şi bibliografie. Rezultatele lucrării sînt publicate în şapte articole ştiinţifice.

Domeniul de cercetare a lucrării date reprezintă o examinare a normelor juridice care regle mentează relaţiile publice în sfera de reglementare juridică a dreptului de retnţie ca mod de asigurare a executării executării obligaţiilor.

Scopurile principale stipulate la realizarea acestei cercetări sînt: Examinarea de sistemă a problemelor teoretice şi practice ale retnţiei; Examinarea căilor de soluţionare a cestor probleme; Revelarea particularităţilor de aplicare a institutului în diverse aspecte ale circumstanţelor; Elaborarea concluziilor personale şi a propunerilor pentru perfecţionarea în continuare a retenţiei în baza acestei analize;

Baza metodologică a lucrării este alcătuită din: Metoda dialectică de cunoaştere ştiinţifică; Metodele de cercetare istorică, comparativ - juridică, formal - logică, de sistemă ş.a.

Noutatea ştiinţifică a tezei de doctor constă în aceea că: Lucrarea dată este una dintre cercetările monografice ale institutului de retenţie în dreptul civil al Moldovei; În această lucrare este prezentată definiţia de retenţie; Se determină sfera subiectelor şi obiectelor dreptului de retenţie; Se analizează corelaţia institutului de retenţie cu alte institute juridice. Se propune o motivare a necesităţii de a schimba unele teze din Codul Civil cu referiri la dreptul de retnţieîn scopul perfecţionării practicii lui de aplicare.

Importanţa teoretică şi practică a licrării constă în: prezentarea istorie apariţiei şi dezvoltării institutului de retenţie; prezentarea unei analize ştiinţifice a stării lui la moment. Concluziile şi propunerile pot fi utilizate în lucrul de cercetări ştiinţifice şi în activitatea legislativă de perfecţionare de mai departe.

Actualitatea subiectului lucrării reiese din aceea că retenţia este „cel mai puţin cercetat şi prelucrat” mod atît în aplicarea retenţiei, cît şi în legislaţie, de aceea aplicarea practică a retenţiei este în legătură cu problemele care deseori sînt imposibil de soluţionat cu ajutorul normelor în vigoare ale CC al RM.