Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru Violeta, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru Violeta, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1279
Specialităţi abilitate: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Garanțiile procesual-civile ale părților la examinarea cauzei în lipsa pârâtului 12.00.03 USM preşedinte CSS
conducător
Creţu Vasile
22.12.2022

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială 12.00.03 USM conducător 06.12.2019
D Conceptualizarea și aplicarea despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier 12.00.03 Universitatea de Studii P... conducător 06.12.2019
D Integrarea cadrului convențional în materia adopției internaționale în legislația națională a Republicii Moldova 12.00.10 USM conducător 25.01.2019
D Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali 12.00.03 Universitatea de Studii P... conducător 11.05.2018
D Eficacitatea internațională a sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958 12.00.03 USM conducător 05.07.2016
D Regimul juridic al succesiunii în dreptul internaţional privat 12.00.03 conducător 06.10.2010