Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fenomenul de comutare cu memorie în structuri cu calcogenizi superionici Ag-(As-S-Ge)


Autor: Ion Stratan
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Dumitru Ţiuleanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: DH 02-01.04.10-27.03.08
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sticle calcogenice, dizolvare fotoindusa, cinetica, electrolit solid, caracteristica curent-tensiune, comutare electronica, metalizare programata

Adnotare

Lucrarea este consacrata studiului profund al procesului de formare a materialelor superionice prin fotodizolvarea argintului în sticle calcogenice (StCh) ternare As-S-Ge, elaborarea si caracterizarea dispozitivelor electronice de comutare cu memorie nevolatila în baza lor.

În lucrare este propusa si realizata o metoda noua de studiu a cineticii procesului de fotodizolvare a metalelor (Ag) în sticlele calcogenice. Aceasta metoda se bazeaza pe determinarea indirecta a grosimii stratului de Ag consumat în reactia cu calcogenura semiconductoare, prin înregistrarea variatiei transmisiei optice a structurii Ag/StCh în domeniul IR al spectrului în decursul expozitiei.

În baza studiului profund si complex al cineticii fotodizolvarii Ag în StCh, precum si a evolutiei spectrelor de transmisie optica ale structurilor Ag/StCh, au fost evidentiate unele legitati noi ale acestui proces unic, influentate de temperatura si de compozitia chimica a StCh. Pentru prima data au fost confirmate experimental calculele si concluziile teoretice ale lui Elliott referitor la mecanismul biconductiv de formare a electrolitului solid prin fotodizolvarea metalelor în StCh.

În premiera a fost efectuat studiul sistematic al procesului de fotodizolvare a Ag în StCh ternare As-S-Ge si formarea electrolitilor solizi cuaternari în baza lor. În rezultatul acestui studiu s-a determinat dependenta compozitionala a procesului de formare a materialului superionic. În baza electrolitilor obtinuti au fost confectionate si caracterizate structuri de comutare cu memorie. Au fost evidentiate influenta geometriei elementelor constructive, compozitiei chimice a electrolitului solid si a temperaturii asupra pragului de comutare si a altor parametri functionali ai structurilor cu memorie nevolatila. S-a stabilit ca electrolitul solid în baza de (GeS4)0.33 (AsS3)0.67 poseda proprietati optime în contextul realizarii comutatoarelor cu memorie. A fost propus un nou dispozitiv de sesizare a gazelor toxice realizat prin integrarea comutatorului electronic în baza de electrolit solid cu un traductor chimic calcogenic. Structura tezei consta din introducere, patru capitole de baza, concluzii, bibliografia din 123 denumiri. Lucrarea este expusa pe 107 pagini, contine 51 figuri si 3 tabele. Rezultatele obtinute sunt publicate în 13 lucrari stiintifice.

Cuprins


1. ANALIZA LITERATURII SI FORMULAREA PROBLEMEI DE STUDIU
 • 1.1 Obtinerea electrolitilor solizi prin fotodizolvarea argintului în sticle calcogenice
  • 1.1.1 Procesul de fotodizolvare si monitorizarea lui
  • 1.1.2 Modele ale mecanismului procesului de fotodizolvare
 • 1.2 Proprietatile electrolitilor solizi calcogenici si aplicarea lor în elemente de memorie nevolatila
  • 1.2.1 Proprietatile fizice ale calcogenurilor de argint
  • 1.2.2 Comutarea electronica cu memorie în dispozitive bazate pe calcogenuri superionice de argint
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. PREPARAREA STRUCTURILOR EXPERIMENTALE SI DESCRIEREA METODICII DE STUDIU
 • 2.1 Sinteza materialelor si prepararea structurilor experimentale
  • 2.1.1 Sinteza materialelor calcogenice
  • 2.1.2 Obtinerea peliculelor subtiri
  • 2.1.3 Tehnologia prepararii structurilor elementelor de comutare
 • 2.2 Metodica de studiu a procesului de dizolvare a argintului
  • 2.2.1 Cinetica fotodizolvarii argintului
  • 2.2.2 Evolutia tabloului de interferenta a luminii
 • 2.3 Metodica cercetarii fenomenului de comutare în structuri cu electroliti solizi
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. FOTODIZOLVAREA ARGINTULUI ÎN As2S3 SI COMUTAREA CU MEMORIE ÎN STRUCTURI SUPERIONICE Ag /As2S3:Ag /Au(Pt)
 • 3.1 Studiul procesului de fotodizolvare a argintului în As2S3
  • 3.1.1 Cinetica fotodizolvarii
  • 3.1.2 Influenta temperaturii asupra cineticii procesului de fotodizolvare
  • 3.1.3 Studiul distributiei spectrale a transmisiei optice în procesul fotodizolvarii
 • 3.2 Comutarea electronica cu memorie în structuri superionice pe baza de trisulfura de arsen
 • 3.3 Analiza si interpretarea rezultatelor
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3.

4. FOTODIZOLVAREA ARGINTULUI ÎN CALCOGENIZI TERNARI SI INFLUENTA COMPOZITIEI CHIMICE ASUPRA PROCESULUI DE COMUTARE ÎN STRUCTURI SUPERIONICE Ag / AsS3 – GeS4 / Pt
 • 4.1 Influenta compozitiei calcogenidului sticlos asupra procesului de fotodizolvare a argintului.
 • 4.2 Fenomenul de comutare cu memorie în structuri Ag / Ag-( AsS3 – GeS4 ) / Pt
 • 4.3 Aplicarea comutatoarelor electronice cu memorie în detectori de gaze
 • 4.4 Analiza si interpretarea rezultatelor
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4