Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gaşin Petru, doctor habilitat, profesor universitarGaşin Petru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:14 aprilie 2006, nr.566
Specialităţi abilitate: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Cercetarea proceselor fizice în cristale şi straturi subţiri de Cd1-xMnxTe şi heterojoncţiuni în baza lor 01.04.02 USM conducător 07.07.2015
D Elaborarea tehnologiei de obţinere şi cercetarea proprietăţilor electrice şi fotoelectrice a heterojoncţiunilor CdS/CdTe 01.04.10 conducător 28.09.2006
D Obţinerea şi studierea proprietăţilor fotoelectrice a heterostructurilor cu straturi subţiri a semiconductorilor II-VI 01.04.10 conducător
consultant
Ursachi Veaceslav
29.06.2006