Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative


Autor: Grigoraş Maria
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.06-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

RSC, etică de afaceri, marketing societal, grupuri de parteneri,comportament responsabil, impactul marketingului, dilemă etică

Adnotare

Teza este structurată din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 160 de titluri, 38 anexe, 144 pagini de text de bază, 25 figuri, 6 tabele, 6 formule.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl consituie marketingul societal ca componentă a RSC. Scopul şi obiectivele lucrării constau în studierea aspectelor socio-economice ale teoriei marketingului societal, a tendinţelor dezvoltării acestuia pe plan mondial, a factorilor ce determină aceste tendinţe în evaluarea condiţiilor create în Republica Moldova, precum şi determinarea impactului lor asupra durabilităţii dezvoltării afacerii.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în: concretizarea noţiunilor de marketing societal şi RSC ca părţi indispensabile ale societăţii contemporane; analiza tendinţelor practicilor societale la nivel mondial şi compatibilitatea acestora cu scopurile diverselor părţi interesate; evaluarea condiţiilor mediului de afaceri autohton şi impactul acestora asupra desfăşurării practicilor de marketing societal; evaluarea RSC în Republica Moldova; stabilirea gradului de sensibilitate a consumatorului autohton faţă de practicile RSC; elaborarea unui model socio-competitiv de sinteză cu privire la RSC asupra durabilităţii dezvoltării; elaborarea unui complex de măsuri privind promovarea marketingului societal la nivelul subiecţilor economici.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării constă în evidenţierea necesităţii aplicării marketingului societal de către subiecţii economici. Utilizarea concluziilor şi propunerilor din teză vor contribui la perfecţonarea cadrului legislativ cu privire la protecţia consumatorilor, producătorilor, cu privire la filantropie şi actele de binefacere.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice constă în încercarea de a aduce o valoare teoretică asupra fundamentării deciziei de implementare a strategiei marketingului societal la nivelul managementului superior al firmelor de afaceri, strategie ce s-ar solda cu îmbunătăţirea indicatorilor financiari şi cu obţinerea de avantaje reputaţionale. Simultan, studiul este adresat şi consumatorilor, în scopul de a dezvolta un comportament de consum responsabil, etic şi echitabil. De asemenea, studiul poate fi un reper şi pentru administraţia publică locală, ONG-uri, care pe baza obţinerii de avantaje mutuale din promovarea practicilor societale, ar contribui la dezvoltarea de parteneriate cu societăţile comerciale.

Cuprins


1. MARKETINGUL SOCIETAL ÎNTRE DOUĂ DIMENSIUNI: GENERATOR DE PROFITURI ŞI RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 • 1.1 Responsabilitatea socială şi etica în afaceri – o nouă abordare într-o societate a modernităţii tendenţiale
 • 1.2 Marketingul societal – parte integrantă a responsabilităţii sociale corporative
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND EVALUAREA INIŢIATIVELOR SUBIECŢILOR ECONOMICI ÎN VEDEREA ORIENTĂRII SPRE UN MARKETING SOCIETAL
 • 2.1 Analiza impactului marketingului asupra consumatorului individual.
 • 2.2 Analiza impactului marketingului asupra firmelor de afaceri.
 • 2.3 Analiza impactului marketingului asupra societăţii
 • 2.4 Evaluarea costului promovării marketingului societal pe plan naţional
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII DE MARKETING SOCIETAL ÎN OBŢINEREA AVANTAJELOR CONCURENŢIALE PE TERMEN LUNG
 • 3.1 Direcţii şi strategii de marketing societal elaborate şi implementate pe plan mondial şi naţional.
 • 3.2 Aplicarea direcţiilor de marketing societal – o oportunitate pentru mediul de afaceri autohton
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI