Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea materialului „LitAr” în tratamentul cariei profunde şi pulpitei acute de focar


Autor: Eni Lidia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Gheorghe Nicolau
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.21-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 aprilie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Pulpita acută de focar, pulpita accidentală, pulpa dentară, plaga dentinară, coafaj indirect, coafaj direct, infiltrat inflamator

Adnotare

Structura tezei: Întroducere, patru capitole, concluzii generale, recomandări, bibliografia din 218 numiri, 118 pagini de text de bază, 63 figuri, 5 tabele, 6 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Scopul: Elaborarea şi argumentarea unui procedeu nou de tratament a cariei profunde şi pulpitei acute de focar cu utilizarea materialului ,,LitAr”.

Obiectivele lucrării:Estimarea eficienţei terapeutice a utilizării preparatului ,,Life” în tratamentul cariei profunde şi pulpitei acute de focar la animale experimentale, monitorizarea morfo-funcţională a aplicării terapeutice a preparatului ,,LitAr” în tratarea cariei profunde şi pulpitei acute de focar la animale experimentale, estimarea biochimică a dentinogenezei prin aprecierea activităţii fosfatazelor alcalină şi acidă în dinamica terapiei cariei profunde şi pulpitei acute de focar cu materialul ,,LitAr”, estimarea clinică a terapiei cariei profunde şi pulpitei acute de focar prin utilizarea preparatului ,,LitAr” şi elaborarea recomandărilor practice.

Metodologia cercetării ştiinţifice. În studiul comparativ al rezultatelor obţinute la tratarea cariei profunde şi pulpitei acute de focar, prin tehnologia elaborată, au fost utilizate următoarele metode de cercetare: clinică, histologică, biochimică, radiologică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost cercetate pentru prima dată următoarele aspecte ale temei abordate: analiza comparativă la nivel histologic la utilizarea preparatului ,,LitAr” în tratarea cariei profunde şi pulpitei acute de focar, morfologic şi biochimic. Semnificaţia teoretică: Rezultatele investigaţiilor clinice şi experimentale, demonstrează utilizarea materialului ,,LitAr” în tratamentul cariei profunde şi pulpitei acute de focar.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele studiului respectiv au fostfolosite pentru elaborarea algoritmului de profilaxie şi tratament al cariei profunde şi pulpitei acute de focar. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului ştiinţific au fost implementate în activitatea curativă şi didactică a catedrei Stomatologie Terapeutică, a USMF ,,Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1.ASPECTE CLINICO-MORFOLOGICE DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT A CARIEI PROFUNDE ŞI PULPITEI ACUTE DE FOCAR
 • 1.1.Caracteristica clinico-morfologică a ţesuturilor dure şi a pulpei în caria profundă
 • 1.2.Metode şi principii moderne de tratament a cariei profunde şi pulpitei acute de focar
 • 1.3.Reacţia dentinei şi pulpei la utilizarea materialelor ce conţin hidroxid de calciu
 • 1.4.Concluzii la capitolul 1

2.MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1.Material şi metode clinice de cercetare
 • 2.1.1.Examenul medical al pacienţilor
 • 2.1.2.Examenul clinic al pacienţilor cu carie profundă şi pulpită acută de focar
 • 2.1.3.Examene complementare
 • 2.2.Material de cercetare şi metode de modelare experimentală a cariei profunde şi pulpitei acute de focar
 • 2.3.Metoda biochimică de determinare a Fosfatazei Alcalină şi Acidă în serul sanguin
 • 2.3.1.Determinarea activităţii Fosfatazei Alcalină
 • 2.3.2. Determinarea activităţii Fosfatazei Acidă
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3.REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR PERSONALE
 • 3.1.Studiul experimental.Rezultatele cercetărilor morfologice şi biochimice
 • 3.1.1.Modificările morfologice în dentina suprapulpară şi pulpă la tratarea cariei profunde şi pulpitei acute de focar cu utilizarea preparatului pe bază de hidroxid de calciu ,,Life”
 • 3.1.2.Modificările morfologice în dentina suprapulpară şi pulpă la tratarea cariei profunde şi pulpitei acute de focar cu utilizarea compoziţiei colagen -apatită ,,LitAr”
 • 3.1.3.Dinamica activităţii Fosfatazei Alcalină şi Acidă la tratarea pulpitei acute de focar experimental
 • 3.2.Cercetările clinice
 • 3.2.1.Rezultatul clinic al eficacităţii tratamentului cariei profunde şi pulpitei acute de focar cu utilizarea preparatului pe bază de hidroxid de calciu ,,Life” şi compoziţia colagen-apatită ,,LitAr”
 • 3.3.Prezentare de caz clinic
 • 3.4.Concluzii la capitolul 3

4. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE