Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fala  Valeriu, doctor habilitat, conferenţiar universitarFala Valeriu, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Particularități în tratamentul protetic al pacienţilor cu edentații unidentare maxilare 14.00.21 USMF referent
conducător
Chele Nicolae
22.09.2021
D Conduita de diagnostic al anomaliilor dento-maxilare la copiii cu dereglări neurologice 14.00.21 USMF preşedinte CSS
conducător
Uncuţă Diana
29.09.2021

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Prevenția și tratamentul afecțiunilor periimplantare în stomatologie 14.00.21 USMF conducător 28.02.2020
D Patternul clinico-neurofiziologic la pacienții cu bruxism și opțiuni de autoajutorare 14.00.21 USMF conducător
conducător
Lacusta Victor
06.12.2019