Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Estimarea igienică a condiţiilor de instruire şi habituale ale elevilor claselor primare cu afecţiuni cronice respiratorii


Autor: Cazacu-Stratu Angela
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Grigore Friptuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Svetlana Şciuca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.07-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

elevii claselor primare, boli respiratorii cronice, condiţii igienice, factori de risc, profilaxie.

Adnotare

Structura tezei: întroducere, 5 capitole, concluzii, bibliografia din 221 surse, 128 pagini text de bază, 32 tabele, 21 figuri şi 4 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 23 lucrări ştiinţifice (9 articole – în reviste naţionale, 5 – fără coautor).

Scopul studiului: evaluarea igienică a condiţiilor de instruire şi de habitat ale elevilor claselor primare cu MRC şi elaborarea măsurilor profilactice. Obiectivele: studierea şi evaluarea particularităţilor morbidităţii copiilor prin MRC; cercetarea şi evaluarea condiţiilor igienice de instruire ale elevilor claselor primare; studierea şi evaluarea condiţiilor igienice rezidenţiale ale elevilor; determinarea şi evaluarea interrelaţiilor dintre morbiditatea copiilor prin MRC şi condiţiile igienice de instruire şi de trai; elaborarea unui complex de măsuri profilactice pentru ameliorarea condiţiilor igienice de instruire şi rezidenţiale ale elevilor şi prevenirea MRC la copii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Rezultatele studiului actual prezintă o realizare a unei metodologii noi de cercetare a relaţiilor dintre indicii morbidităţii copiilor prin MRC şi indicii condiţiilor ocupaţionale din şcoală şi din spaţiul locativ. S-au demonstrat prezenţa şi valorile factorilor de risc predispozanţi şi declanşatori ai maladiilor respiratorii cronice. S-au evaluat particularităţile simptomatologice, ale dezvoltării fizice, spirometrice a elevilor cu MRC, microclimatului şi vicierii aerului din încăperi, aspectele constructive, exploatative, alergizante în clase şi locuinţe. S-au determinat interrelaţiile dintre morbiditatea copiilor prin MRC şi factorii mediului din încăperi. S-a determinat şi evaluat riscul de a face MRC.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea completează metodologia complexă de studiere şi analiză a condiţiilor de instruire şi rezidenţiale ale elevilor cu MRC. S-a cuantificat corelaţia dintre factorii relevanţi de risc şi indicii stării de sănătate a elevilor bolnavi de MRC. Valoarea aplicativă a studiului. În baza rezultatelor obţinute, s-a elaborat un complex de măsuri de prevenire a MRC la copii.

Rezultatele ştiinţifice sunt implementate în practica medicală, în programele de studii universitare şi postuniversitare şi incluse în recomandările metodice cu privire la măsurile de prevenire a maladiilor respiratorii cronice la copii, aprobate de M.S. al R.M., în Raportul Naţional al Republicii Moldova pentru Conferinţa a V-a a Miniştrilor Mediului şi Sănătăţii (2010).