Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Universalizarea şi dinamizarea proceselor sociale ca factor constituant al conştiinţei istorice contemporane


Autor: Dodul Dumitru
Gradul:doctor în filosofie
Specialitatea: 09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Eudochia Saharneanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-09.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

conştiinţă, conştiinţă socială, conştiinţă istorică, istoricism, anistoric, procese istorice, timp istoric, spaţiu istoric, mondializare, dinamizare, universalizare, civilizaţie, procese civilizatorii

Adnotare

Cercetarea este expusă pe 130 pagini de text de bază şi constă din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 353 de titluri. Conţinutul de bază al tezei este elucidat în 11 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Ontologie şi gnoseologie.

Scopul cercetării constă în elaborarea unui demers teoretic cu privire la specificul proceselor civilizatorii contemporane însoţit de o analiză multidisciplinară a impactului dimensiunilor de universalizare şi dinamizare a transformărilor social-istorice asupra conştiinţei istorice. Obiectivele cercetării: prezentarea analitico-sintetică a specificului conştiinţei sociale; analiza paradigmelor cunoaşterii istorice; determinarea procesului istoric ca existenţă a unităţii şi diversităţii; abordarea timpului istoric ca o componentă ontică al structurii umanităţii; analiza constituirii spaţiului istoric din perspectiva proceselor civilizatorii contemporane; elucidarea confluenţei politicului şi istoricului; determinarea aspectelor socio-culturale ale mondializării şi interacţiunii civilizaţiilor; estimarea redefinirii identităţii istorice şi constituirii conştiinţei istorice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova sunt abordate, din perspectivă multidisciplinară, procesele civilizatorii contemporane; definite caracteristicile transformărilor social-istorice contemporane: universalizarea şi dinamizarea ca factor constituant al conştiinţei istorice; conceptualizată mondializarea ca dominantă a procesului istoric contemporan şi a constituirii conştiinţei istorice contemporane.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în elaborarea şi fundamentarea unei noi modalităţi de concepere a istoriei; argumentarea caracterului contradictoriu al cunoaşterii istorice; stabilirea modalităţilor în care transformările istorice influienţează particularităţile timpului şi spaţiului istoric ca moduri de obiectivizare a existenţei umane; determinarea confluenţei politicului şi istoricului în vederea structurării unui nou discurs istoric în conformitate cu paradigmele prezentului.

Valoarea aplicativă a cercetării este determinată de necesitatea înţelegerii istoriei naţionale şi universale în condiţiile dinamizării şi universalizării proceselor contemporane, ce provoacă crize a gândirii istorice şi filosofice. Cercetarea acestui proces, care este un element al conştiinţei istorice, îndeplineşte importanta funcţie de determinare a omului la acţiuni sociale care asigură orientarea lui în lipsa unei viziuni totalizatoare asupra lumii. Generalizările făcute indică necesitatea studierii în continuare a proceselor istorice contemporane şi a acţiunii acestora, vizând dinamica şi mobilitatea lor în elaborarea conceptelor şi teoriilor ce trebuie să conţină următoarele elemente definitorii: mondializare, multiculturalism, comunicare, identitate, conştiinţă etc. Rezultatele investigaţiei comportă valoare didactică şi educativă şi pot fi utilizate în calitate de material pentru elaborarea suporturilor de curs la disciplinele Filosofie, Filosofia Istoriei, Cultură şi Civilizaţie, Etnoistorie, Antropologie Istorică ş. a.

Cuprins


I. CONCEPTUALIZAREA PROCESELOR SOCIAL-ISTORICE PRIN PRISMA FENOMENULUI CONŞTIINŢEI
 • 1.1. Abordări teoretico-conceptuale ale problematicii cercetării
 • 1.2. Constituirea conştiinţei istorice ca formă a conştiinţei sociale
 • 1.3. Paradigme ale cunoaşterii istorice şi interpretarea istoriei 7
 • 1.4. Concluzii la capitolul I

II. CONSTRUCŢII ONTOLOGICE ALE CORELAŢIEI CONSTANTELOR ISTORIEI
 • 2.1. Timpul şi spaţiul istoric: moduri de obiectivizare ale existenţei umane .
 • 2.2. Caracterul istoric al popoarelor ca expresie a dramatismului dezvoltării sociale
 • 2.3. Confluenţa politicului şi istoricului
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

III. UNICITATEA SPAŢIULUI ISTORIC CONTEMPORAN
 • 3.1. Unitatea şi diversitatea proceselor istorice
 • 3.2. Mondializarea şi interacţiunea civilizaţiilor
 • 3.3. Procese civilizatorii contemporane
 • 3.4. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI