Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iulie /

Tratamentul cariei dentare medii a dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de erupţie


Autor: Ciumeico Igor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Pavel Godoroja (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.21-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

carie dentară, dentină, Terapie Atraumatică Restaurativă (ART), ciment glassionomeric, hidroxiapatită colagenică, indice de intensitate a cariei dentare, indice igienic.

Adnotare

Structura tezei: Întroducere, 5 capitole, concluzii generale, bibliografie din 189 numiri, 129 pagini de text de bază, 57 figuri, 10 tabele. Numărul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 14.00.21 - Stomatologie.

Scopul şi obiectivele lucrării: sporirea eficienţei tratamentului formelor medii ale cariei dentare în dinţii permanenţi în etapa prefuncţională de erupţie. Pentru realizarea scopului au fost trasate următoarele obiective: evaluarea cariei dentare medii în dinţii permanenţi în etapa prefucţională de erupţie; determinarea eficienţei tratamentului cariei dentare medii în doi timpi prin tehnica ART; determinarea eficienţei preparării marginilor de smalţ prin frezaj în asociere cu ART; determinarea modificărilor morfologice ale dentinei în cazul utilizării hidroxiapatitei colagenice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: investigaţiile abordează în premieră realizarea tratamentului etapizat al cariei dentare medii în dinţii permanenţi aflaţi în etapa prefuncţională de erupţie prin modificarea ART. Metoda de tratament propusă include realizarea frezajului marginilor subminate de smalţ şi utilizarea hidroxiapatitei colagenice. S-au realizat cercetări morfologice asupra ţesuturilor dentare dure, care au determinat hiperplazia stratului de celule odontoblaste.

Semnificaţia teoretică: în ultimul timp se detectă, tot mai frecvent, caria dentară în dinţii permanenţi în faza prefuncţională a erupţiei lor. Acest argument ne impune către o tactică anumită de tratament, etapizată, cît mai raţională, ţinîndu-se cont de particularităţile morfologice şi structurale ale acestor dinţi.

Valoarea aplicativă a lucrării: estimarea rezultatelor obţinute şi evidenţa lor în dinamică au stabilit dezvoltarea definitivă a dinţilor permamenţi supuşi tratamentului şi a permis reducerea veridică a cazurilor de apariţie a cariei secundare marginale în lotul de studiu.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice: principiile de bază ale cercetărilor efectuate au fost implimentate în procesul didactic şi curativ al catedrei Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Rezultatele studiului au fost aplicate în practica cotidiană a IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii.

Cuprins


1. CARIA DENTARĂ. IMPACT, CARACTERISTICI FUNDAMENTALE ŞI TRATAMENT
 • 1.1. Aspecte de dezvoltare şi mineralizare a ţesuturilor dure dentare
  • 1.1.1. Dentina. Noţiuni
  • 1.1.2. Noţiune de erupţie dentară
 • 1.2. Epidemiologia cariei dentare
 • 1.3. Etiologia şi patogenia cariei dentare
 • 1.4. Clasificarea cariei dentare
  • 1.4.1. Clasificarea cariei dentare după OMS, recomandată de FDI
  • 1.4.2. Clasificarea morfologică a cariei dentare după G.V.Black
  • 1.4.3. Clasifiarea cariei dentare după Grahem J.Mount, 1999
  • 1.4.4. Clasificarea cariei dentare la copii după Т. Ф.Виноградова
  • 1.4.5. Clasificarea cariei dentare după viteza de avansare (Cura Eugenia, 2000)
 • 1.5. Diagnosticul cariei dentare
 • 1.6. Tratamentul cariei dentare
  • 1.6.1. Mijloacele terapeutice odontotrope
  • 1.6.2. Metode neoperatorii de taratament al cariei dentare
  • 1.6.3. Terapia Atraumatică Restaurativă
 • 1.7. Cerinţe faţă de materialele de obturare
 • 1.8. Cimenturile ionomere de sticlă
  • 1.8.1. Clasificarea cimenturilor ionomere de sticlă
  • 1.8.2. Avantajele cimenturilor ionomere de sticlă
  • 1.8.3. Dezavantajele cimenturilor ionomere de sticlă
 • 1.9. Profilaxia cariei dentare
  • 1.9.1. Fluorizarea
  • 1.9.2. Igiena cavităţii bucale
  • 1.9.3. Sigilarea fisurilor şi fosetelor dinţilor
  • 1.9.4. Asanarea cavităţii bucale
 • 1.10. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1.Caracteristica generală a subiecţilor incluşi în studiu
 • 2.2. Metode de investigaţie a pacienţilor
  • 2.2.1. Examenul clinic endo-bucal al pacienţilor
  • 2.2.2. Aprecierea igienei orale
  • 2.2.3. Indicele igienic Фѐдорова – Володкиной
  • 2.2.4. Indicele igienic G.Green, I.Vermillion
  • 2.2.5. Exploararea radiologică
  • 2.2.6. Termodiagnosticul
  • 2.2.7. Colorometria
  • 2.2.8. Electroodontodiagnosticul
 • 2.3. Metoda de studiu morfologic al ţesuturilor dure dentare
 • 2.4. Metodele de procesare statistică a rezultatelor explorative
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. MONITORIZAREA CLINICĂ ŞI PARACLINICĂ A STĂRII PACIENȚILOR ŞI TRATAMENTUL REALIZAT
 • 3.1. Realizarea examinărilor endoorale şi complimentare
 • 3.2. Aprecierea şi monitorizarea indcelui de intensitate a cariei dentare
 • 3.3. Aprecierea şi monitorizarea indicilor igienici
 • 3.3.1. Monitorizarea indicelui igienic Фѐдорова – Володкиной
 • 3.3.2. Aprecierea indicelui igienic G.Green, I.Vermillion
 • 3.4. Aspecte moderne de tratament al cariei dentare medii în dinţii permamenţi în etapa prefuncţională de erupţie
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. REALIZAREA CERCETĂRILOR MORFOLOGICE
 • 4.1. Selectarea materialului primar
 • 4.2. Cercetările de laborator
 • 4.3. Descrierea morfologică
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
 • 5.1. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE