Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Integrarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale


Autor: Şişcanu Dumitru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Maria Strechie-Dilion
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

factori psihosociali, îngrijiri perinatale, determinanţi psihosociali, bariere în accesul la servicii perinatale, suport social, cadru sistematizat, integrare, abandon infantil

Adnotare

Teza este expusă pe 140 pagini şi include: introducere, patru capitole, concluzii, bibliografie din 246 surse, 11 anexe, 15 figuri şi 30 de tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 23 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului:Elaborarea unor modalităţi de integrare a serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale cu evaluarea eficacităţii intervenţiilor de suport psihosocial. Obiectivele ceretării: 1) Evaluarea determinanţilor medico-sociali ai accesibilităţii îngrijirilor antenatale în municipiul Chişinău; 2) Elaborarea modalităţilor de identificare a factorilor sociali de risc în timpul sarcinii şi după naştere; 3) Adaptarea metodelor şi instrumentelor de lucru ale asistentului social la specificul îngrijirilor perinatale; 4) Evaluarea impactului intervenţiilor de suport social în cadrul îngrijirilor perinatale; 5) Elaborarea unui model de asistenţă socială integrată în îngrijirile perinatale.

Metodologia. Cercetarea prezintă un studiu complex transversal, atât integral cât şi selectiv.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost studiate aspectele socio-medicale ale asistenţei perinatale, a fost realizat un studiu al determinanţilor medico-sociali ai accesibilităţii îngrijirilor antenatale şi a fost demonstrat impactul intervenţiilor de susţinere a familiilor aflate în dificultate în timpul sarcinii şi după naştere în funcţie de oportunitatea, volumul şi durata suportului oferit.

Semnificaţia teoretică. Cercetarea prezintă în sine una multidisciplinară, implicând aspecte de studiu ale medicinii sociale, managementului serviciului de sănătate, psihologiei clinice şi organizării serviciilor de asistenţă socială.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost elaborat un model de colaborare intersectorială în acordarea suportului medico-psihosоcial familiilor cu probleme psihosociale în timpul sarcinii şi după naşterea copilului prin implementarea practică în activitatea centrului perinatologic a conceptelor „echipă multidisciplinară” şi „conlucrare în reţea”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în cadrul serviciului perinatologic al municipiul Chişinău şi în activitatea unor instituţii subordonate Direcţiei Municipale de Protecţie a Drepturilor Copilului, Chişinău.

Cuprins


1. ASPECTELE MEDICO-SOCIALE ÎN PERINATOLOGIE
 • 1.1. Noţiuni generale
 • 1.2. Scurt istoric al protecţiei sociale a maternităţii
 • 1.3. Barierele psihosociale în cadrul îngrijirilor perinatale
 • 1.4. Suportul social în depăşirea problemelor psihosociale în timpul sarcinii şi după naştere
 • 1.5. Unele premise pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale în Republica Moldova
 • 1.6. Componentele asistenţei sociale în domeniul protecţiei familiei şi copilului
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL SI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Metodologia de selectare şi proiectare a eşantioanelor de studiu. Instrumentele de colectare a datelor
 • 2.3. Metode de evaluare statistică a materialului cercetării.
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DETERMINANTII MEDICO-SOCIALI AI ACCESIBILITATII INGRIJIRILOR PERINATALE IN MUNICIPIUL CHIŞINĂU
 • 3.1. Caracteristica socio-demografică a eşantionului
 • 3.2. Nivelul de cunoştinţe şi atitudini a femeilor gravide privind îngrijirile perinatale
 • 3.3. Determinanţii medicali ai sănătăţii femeilor gravide
 • 3.4. Determinanţii sociali ai sănătăţii femeii în timpul sarcinii
 • 3.5. Identificarea primară a circumstanţelor psihosociale în timpul sarcinii
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA IN TIMPUL SARCINII SI DUPA NASTERE
 • 4.1. Cadrul sistematizat „Unii determinanţi sociali perinatali şi impactul lor probabil asupra sănătăţii femeilor gravide, mamelor şi nou-născuţilor”
 • 4.2. Elaborarea unui model de asistenţă socială integrată în îngrijirile perinatale
 • 4.3. Integrarea asistenţilor sociali în acordarea serviciilor medico-sociale familiilor în timpul sarcinii şi după naştere
 • 4.5. Managementul sarcinii în cazurile cu probleme medico-sociale
 • 4.7. Continuitatea îngrijirilor medico-sociale în timpul sarcinii şi după naştere
 • 4.8. Evaluarea impactului suportului social în timpul sarcinii şi după naştere
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4