Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / august /

Poezia basarabeană de la sfârşitul anilor `80 – începutul anilor `90 ai secolului XX (o schimbare de paradigmă)


Autor: Grigore Chiperi
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Alexandru Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
CSS: DH 19-10.01.01-27.03.08
Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

introducere, trei capitole cu concluzii, concluzii şi recomandări generale, bibliografie din 220 de surse, 148 p. de text de bază

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole cu concluzii, concluzii şi recomandări generale, bibliografie din 220 de surse, 148 p. de text de bază.

Rezultatele tezei au fost reflectate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Istoria literaturii române.

Scopul lucrării constă în descrierea în amploarea ei a unei noi paradigme poetice constituite la intersecţia deceniilor 9 şi 10 ale secolului XX, evidenţiindu-se particularităţile ei definitorii atât în contrast cu poezia precedentă publicată în aceeaşi vreme, cât şi în mod separat, intrinsec.

Obiectivele investigaţiei se rezumă la:


Noutatea ştiinţifică şi originalitatea expunerii constă în privilegierea poeziei basarabene într-un discurs dedicat ad-hoc. A fost relevată atitudinea diferită a eului poetic faţă de lume şi faţă de text

Importanţa teoretică rezidă în determinarea tabloului sinoptic al trăsăturilor poeziei de la răscrucea deceniilor 9-10, care se coagulează în forma unei paradigme poetice noi, distinctă de cea precedentă şi totodată grefată pe poezia trecutului într-un mozaic inedit.

Valoarea aplicativă constă în utilizarea materialului bogat, teoretic şi faptic, în cadrul cursurilor de literatură română contemporană şi al unor lucrări de sinteză literară.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei au fost implementate în cadrul orelor de literatura română de la locul de muncă (Universitatea de Stat Tiraspol) şi la scrierea unor cronici literare pentru revista Contrafort ş. a.

Cuprins


1. OPTZECISMUL BASARABEAN: DIN DOSARUL UNOR DEZBATERI
 • 1. 1. Conceptul de schimbare paradigmatică
 • 1. 2. Generaţie, optzecism, postmodernism, textualism
 • 1. 3. Sursele optzecismului basarabean
 • 1. 4. Concluzii la capitolul 1

2. TRANZIŢIA POETICĂ ÎN ANII `80 ŞI PREFIGURAREA UNEI NOI PARADIGME
 • 2. 1. Optzecismul poetic basarabean: primele manifestări
 • 2. 2. Tranziţie în poezia română basarabeană a anilor ’80: lansarea unei noi promoţii literare
 • 2. 2. 1. Trenare tematică şi tatonări ale poeţilor din generaţiile anterioare ......... 52
 • 2. 2. 2. Trendul poetic optzecist
 • 2. 3. Concluzii la capitolul 2

3. „OFENSIVA” OPTZECISTĂ: DISLOCĂRI PARADIGMATICE
 • 3. 1. De la eul arhetipal la pletora de euri
 • 3. 2. Arte poetice
 • 3. 3. Antilirism şi anticalofilie
 • 3. 4. De la transgresarea realităţii la transcrierea ei
 • 3. 5. Resurecţia intertextualităţii
 • 3. 6. Derapaje ludice, ironice şi parodice
 • 3. 7. Spaectaculum mundi
 • 3. 8. Universul răsturnat
 • 3. 9. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI