Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Grati Aliona, doctor habilitat, conferenţiar universitarGrati Aliona, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:11 februarie 2010, nr.1024
Specialităţi abilitate: 10.01.01 - Literatura română

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Retorica ficțiunii și a autenticității în memorialistica detenției (Alexei Marinat) 10.01.01 USB membru CSS
conducător
Vrabie Diana
03.12.2021

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Lectura ca mod de existență a operei literare. Teorii ale lecturii din secolul al XXlea 10.01.08 USM conducător 25.06.2021
D Imagologia literară: școli, direcții, metode 10.01.08 USDC conducător 26.02.2021
D Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză 10.01.08 IF conducător 25.01.2019