Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea juridică a protecţiei femeii contra agresiunii


Autor: Adelina Bâcu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Anatolie Bantuş
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.17 Mb / în română

Cuvinte Cheie

violenţă domestică, hărţuire sexuală, trafic de femei, discriminare de gen, viol marital, consilierea victimelor violenţei, asimetria genurilor, drepturile economice ale femeilor, eradicarea violenţei, prevenirea agresiunii, protecţia victimelor, pedepsirea agresorilor

Adnotare

Lucrarea în cauză este consacrată problematicii violenţei faţă de femei şi căilor ei de soluţionare, fenomen care este intens discutat din ultimul deceniu al secolului trecut, fiind unul din cele mai complexe în lumea contemporană. Flagelul în cauză include elemente şi cauze, care îl deosebesc prin esenţă de toate celelalte probleme cu care se confruntă statul nostru actualmente, dar care nu-i diminuiază importanţa, ci dimpotrivă îi dezvăluie pericolul social şi consecinţele nefaste pe care le poate antrena.

Avînd în vedere faptul că din punct de vedere al echităţii sociale, unul din drepturile fundamentale ale fiinţei umane este dreptul de a fi liber, care presupune şi excluderea sau eliminarea tuturor formelor de violenţă, a căror consecinţe se resimt şi prin destabilizarea armoniei sociale, a politicii în ţară, dar şi prin stagnare economică, degradare morală şi afectarea sănătăţii fizice şi psihice a populaţiei, scopul acestei cercetări ştiinţifice este de a face societatea şi, în special structurile de stat, organele jurisdicţionale să recunoască fenomenul respectiv, de a le sensibiliza asupra cauzelor apariţiei actelor de agresiune faţă de femei, atît în familie, cît şi în societate, de a demonstra necesitatea intervenţiei statului prin măsuri de ordin legislativ, dar şi economic, social, cultural în vederea reducerii valului de violenţă la care au fost supuse femeile, îndeosebi în ultimul deceniu.

Trăim într-un mediu bolnav de incultură şi ignoranţă în care o bună parte a populaţiei consideră drept admisibile relaţiile violente dintre oameni şi, în primul rînd, justifică violenţa bărbaţilor asupra femeilor, iar evoluţia societăţii noastre nu i-a permis femeii să atingă nivelul necesar de conştientizare a drepturilor şi libertăţilor ei. Din aceste considerente este necesar de a promova în societate, valorile bazate pe parteneriat şi respect reciproc, toleranţă şi nonviolenţă, de a educa tînăra generaţie în spiritul egalităţii între genuri.

Rezultatele acestei lucrări şi propunerile formulate în cadrul ei pot avea însemnătate şi pentru dezvoltarea în continuare a acestei teme şi elaborarea de noi soluţii privitoare la asigurarea juridică a protecţiei femeii contra agresiunii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Statutul femeii şi echitatea în drepturi a genurilor
  • 1. Istoricul evoluţiei şi conceptul asigurării juridice a protecţiei drepturilor femeilor
  • 2. Drepturile economice ale femeii în contextul drepturilor omului
  • 3. Asimetria genurilor – cauză ce determina violenţa faţă de femeie în societate

CAPITOLUL II. Dimensiunile instituţiei juridice a protecţiei femeii contra agresiunii în Republica Moldova - actualităţi şi perspective
  • 1. Realitatea instituţiei juridice a protecţiei femeii contra agresiunii
  • 2. Statutul femeii în cadrul reglementărilor legale actuale
  • 3. Particularităţile concepţiei cu privire la evoluţia instituţiei protecţiei femeii contra agresiunii prin prisma unor strategii cu caracter economic, social şi juridic

CAPITOLUL III. Mecanisme şi instrumente de asigurare a egalităţii şanselor şi eradicării violenţei faţă de femei
  • 1. Proiecte de intervenţie comunitară – avantaje şi dezavantaje
  • 2. Practica asupra asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în ţările Comunităţii Statelor Independente