Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pruncuciderea: analiză juridico-penală şi criminologică


Autor: Lilia Gîrla
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pruncucidere, omor săvârşit în timpul naşterii sau imediat după naştere, copil mai mic de 24 de ore, copil viu, viabilitatea copilului, stare de tulburare cauzată de naştere, diminuarea discernământului, participaţie la omorul copilului nou-născut, omor săvârşit de către mamă, cauzarea morţii propriului copil, survenirea morţii nou-născutului, negarea sarcinii

Adnotare

Pe parcursul deceniilor doctrina penală trata infracţiunea de pruncucidere în mod diferit, fiindcă în mare măsură a depins atât de succesele medicinei la o anumită perioadă de dezvoltare a societăţii, cât şi de influenţa concepţiilor religioase. În prezenta cercetare ştiinţifică au fost analizate aspectele juridicopenale şi criminologice ale pruncuciderii. Drept bază a cercetărilor juridico-penale în materie de pruncucidere a servit atât legislaţia penală (precedentă şi în vigoare) a Republicii Moldova, cât şi practica judiciară privind examinarea cauzelor penale pe pruncucidere în Republica Moldova şi în România. Totodată, a fost analizată literatura juridică de specialitate, legislaţia şi precedentele judiciare a mai multor state, în special SUA, Marea Britanie, Australia, Canada. În cadrul cercetărilor juridicopenale au fost examinate probleme discutabile de ordin teoretic şi practic ce ţin de calificarea faptei; a fost propusă viziunea proprie referitor la probleme ce ţin de: determinarea în doctrina penală a momentului de început al vieţii omeneşti; obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii de pruncucidere; trăsăturile specifice ale laturii obiective a pruncuciderii (în special, timpul săvârşirii infracţiunii); caracterul intenţiei făptuitorului şi influenţa lui la calificarea faptei; calificarea în cazul participaţiei; delimitarea pruncuciderii de infracţiunile conexe; aprecierea juridică a tulburărilor pricinuite de naştere. Criticii sunt supuse nu numai unele păreri discutabile ale savanţilor întâlnite în literatura de specialitate, dar şi unele sentinţe intrate în vigoare, care au fost pronunţate de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Autorul a evidenţiat că deseori calificarea omorului copilului nou-născut este efectuată superficial şi în mod greşit, pedeapsa aplicată fiind atenuată nejustificat. Îndeosebi s-a subliniat necesitatea elaborării şi adoptării unei noi hotărâri a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova privind practica judiciară despre omoruri intenţionate. În cadrul cercetărilor criminologice a fost analizată problema privind mecanismul comportamentului criminal în pruncucidere, natura ei deterministă, starea şi dinamica pruncuciderilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 1996-2004; au fost propuse unele măsuri preventive în combaterea pruncuciderii. De către autor a fost efectuată cercetarea criminologică proprie a cazurilor de pruncucidere, examinate în instanţele judecătoreşti din Republica Moldova în perioada anilor 1996-2003.

Rezultatele cercetărilor criminologice în materia dată demonstrează că pruncuciderea este specifică tuturor societăţilor, indiferent de perioada istorică sau teritoriu, de nivelul dezvoltării culturale, economice sau sociale. Cauza este ascunsă în conştiinţa inculpatei şi nu poate fi justificată prin lipsa de bani sau a locului de trai, care, la rândul lor, pot fi considerate doar factori ce favorizează pruncuciderea.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale asupra pruncuciderii
  • 1.1. Privire istorică asupra pruncuciderii. Evoluţia reglementării răspunderii penale pentru infracţiunea de pruncucidere
  • 1.2 Conceptul, definiţia şi particularităţile pruncuciderii

CAPITOLUL II. Analiza juridico-penală a elementelor constitutive obiective ale infracţiunii de pruncucidere în legislaţia Republicii Moldova şi a altor ţări
  • 2.1. Obiectul infracţiunii de pruncucidere. Problema determinării în doctrina penală a momentului de început al vieţii omeneşti
  • 2.2. Trăsăturile specifice ale laturii obiective a pruncuciderii

CAPITOLUL III. Analiza juridico-penală a elementelor constitutive subiective ale infracţiunii de pruncucidere în legislaţia Republicii Moldova şi a altor ţări
  • 3.1. Subiectul infracţiunii de pruncucidere. Probleme de calificare în cazul participaţiei
  • 3.2. Latura subiectivă a infracţiunii de pruncucidere. Problema aprecierii juridice a tulburărilor pricinuite de naştere

CAPITOLUL IV. Aspectul criminologic al infracţiunii de pruncucidere în Republica Moldova

  • 4.1. Mecanismului comportamentului criminal în pruncucidere
  • 4.2. Starea, dinamica şi structura pruncuciderii
  • 4.3. Măsuri de prevenire şi combatere a pruncuciderii