Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru tâlhărie


Autor: Emilia Visterniceanu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ivan (decedat) Macari
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sustragere, tâlhărie, violenţă, ameninţare, atac, circumstanţe agravante, delimitare

Adnotare

Prezenta teză de doctor este consacrată investigării ştiinţifice a problematicii răspunderii penale pentru tâlhărie. În baza utilizării metodelor logice, a metodelor analizei comparative şi a metodelor istorice, autorul a studiat infracţiunea dată ca pe un fenomen al realităţii juridice. Este propusă propria versiune a definiţiei perfecţionate a noţiunii “tâlhărie”, a cărei implementare va spori mult prevenirea proliferării faptelor de tâlhărie. Cercetarea experienţei istorice, precum şi a experienţei moderne a altor state în domeniul reglementării răspunderii penale pentru tâlhărie, este de natură să contribuie considerabil la optimizarea construcţiei tehnico-juridice a tâlhăriei. Experienţa legislativă a altor state a fost investigată prin prisma speţelor din practica judiciară a acestor ţări. De asemenea, au fost propuse criterii de delimitare a tâlhăriei de infracţiunile adiacente. În baza concluziilor efectuate au fost formulate recomandări de perfecţionare a practicii judiciare în materie de sustrageri.

În rezultatul studiului efectuat, autorul a elucidat esenţa juridică a tâlhăriei, ca a unei dintre cele mai complicate forme de sustragere. De asemenea, au fost descoperite natura şi conţinutul elementelor constitutive ale tâlhăriei şi caracterul circumstanţelor agravante ale acestei infracţiuni. Au fost elaborate recomandări ştiinţifice de perfecţionare a dreptului penal al Republicii Moldova. Rezultatele obţinute pot fi aplicate în activitatea de creare şi aplicare a dreptului, precum şi în procesul educaţional, în activitatea ştiinţifică.

Cuprins


CAPITOLUL I Conceptul şi caracterizarea componenţei infracţiunii de tâlhărie
  • Secţiunea I. Noţiunea de tâlhărie în contextul noţiunii generale de sustragere
  • Secţiunea II. Dezvoltarea istorică a reglementării răspunderii penale pentru tâlhărie pe teritoriul actual al Republicii Moldova
  • Secţiunea III. Analiza comparativă a normelor privind răspunderea penală pentru tâlhărie potrivit legislaţiei altor state

CAPITOLUL II Calificarea infracţiunii de tâlhărie în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova
  • Secţiunea I. Elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie
  • Subsecţiunea I. Obiectul tâlhăriei
  • Subsecţiunea II.Latura obiectivă a tâlhăriei
  • Subsecţiunea III.Latura subiectivă a tâlhăriei
  • Subsecţiunea IV.Subiectul tâlhăriei
  • Secţiunea II. Circumstanţele agravante ale tâlhăriei
  • Secţiunea III. Delimitarea tâlhăriei de infracţiunile adiacente