Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Societatea RSS Moldoveneşti de la acalmie la stări de conflict (1953- 1991)


Autor: Turtureanu Ovidiu
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Andrei Eşanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Istorie
Consultant ştiinţific: Valeriu Pasat
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: DH 15-07.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Societatea RSSM, implementare, teroare, violenţă, acalmie, antagonism, stări de conflict, tensionare, criză, iredentism, separatism, etc

Adnotare

Structura tezei constă din introducere, patru capitole, concluzii. Conţine 139 pagini de text de bază, 310 referinţe bibliografice şi 19 anexe.

Rezultatele obţinute au fost publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la Istoria românilor şi urmăreşte scopul de a elucida antagonismul şi stările de conflict din societatea RSSM, negate teoretic şi camuflate practic de ideologii şi autorităţile comuniste.

Obiectivele tezei vizează geneza şi evoluţia stărilor de conflict din societatea sovietică, cu referinţă la societatea RSSM; apariţia stărilor de conflict în RSSM, în contextul implementării relaţiilor sovietice în RSSM; factorii social-economici care au contribuit la instaurarea acalmiei şi la generarea stărilor de conflict în RSSM; aportul şi importanţa politicii etno-lingvistice şi culturale la amplificarea stărilor de conflict în RSSM; rolul stărilor de conflict în declanşrea crizei sistemului totalitar-comunist în RSSM.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării este determinată de specificul şi caracterului ei. Lucrarea reprezintă un prim studiu ce combate teoria sovietică privind inexistenţa stărilor de conflict în societatea sovietică, având ca obiect de cercetare societatea RSSM. Plecând de la general spre particular, încadrând întreg procesul de instaurare, consolidare şi prăbuşire a regimului comunist, am încercat să scoatem în evidenţă existenţa şi evoluţia stărilor de conflict, în pofida negării lor, prin optica, deja studiată a proceselor istorice din societatea RSS Moldovenească.

Semnificaţia teoretică a lucrării se exprimă în argumentarea ştiinţifică a rezultatelor şi concluziilor obţinute în cadrul investigaţiei problemei propuse.

Valoarea aplicativă a lucrării. Teza şi articolele publicate, vor putea fi folosite de specialişti la întocmirea lucrărilor de sinteză privind istoria RSS Moldoveneşti. Rezultatele investigaţiilor pot fi utilizate atât de clasa politică şi structurile administrative (atât la nivel local, cât şi naţional), cât şi la elaborarea cursurilor speciale pentru studenţii facultăţii de istorie, politologie, sociologie.

Cuprins


1. ISTORIOGRAFIA PROBLEMEI ŞI SURSELE DE DOCUMENTARE
 • 1.1. Istoriografia problemei
 • 1.2. Sursele de documentare
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. GENEZA CONFLICTELOR ÎN SOCIETATEA SOVIETICĂ
 • 2.1.Considerente privind originea şi prezenţa stărilor de conflict în societatea sovietică
 • 2.2.Implementarea regimului totalitar comunist în Basarabia şi apariţia stărilor de conflict în RSS Moldovenească
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. REPUBLICA SOVIETICĂ SOCIALISTĂ MOLDOVENEASCĂ: ÎNTRE ACALMIE ŞI CONFLICT (1953-1985)
 • 3.1. Politica economică şi socială: factor de acalmie şi mecanism de generare a conflictului în RSSM
 • 3.2. Politica etnolingvistică şi culturală în RSS Moldovenească şi amplificarea stărilor de conflict
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. DECLANŞAREA CRIZEI ŞI APOGEUL STĂRILOR DE CONFLICT ÎN RSSM (1985 - 1991)
 • 4.1. Criza sistemului totalitar-comunist şi acutizarea stărilor de conflict în RSSM
 • 4.2. Evoluţia şi apogeul stărilor de conflict în contextul renaşterii naţionale în RSSM (1988-1991)
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI