Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Abordări integrate de marketing în formarea şi dezvoltarea pieţei produselor pomicole din Republica Moldova


Autor: Rapcea Vitalie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Teza

CZU 339.138:339.13:634.1(478)(043)

Adobe PDF document 3.19 Mb / în română
188 pagini


Cuvinte Cheie

abordări integrate de marketing, efect de sinergie, marketing agroalimentar, cluster de producători pomicoli, marketing vertical, marketing orizontal, cinci entităţi. Domeniu de studiu: economie, marketing

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 111 titluri, 7 anexe, 95 de pagini de text de bază, inclusiv 12 tabele, 35 de figuri şi 6 formule. Tezele de bază ale lucrării au fost publicate în 7 lucrări ştiinţifice cu un volum de 3,6 coli de autor.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul tezei constă în fundamentarea ştiinţifică a bazei conceptuale a marketingului produselor pomicole şi dezvoltarea abordărilor integrate de marketing cu referire la piaţa produselor pomicole din Republica Moldova. Scopul propus impune soluţionarea următoarelor obiective: definirea conceptuală a abordării integrate de marketing, capabile să genereze un efect de sinergie; argumentarea necesităţii aplicării abordării integrate de marketing ca sursă de creştere a competitivităţii producţiei pomicole autohtone pe piaţa internă şi cea externă; elaborarea demersurilor metodologice noi privind implementarea abordărilor integrate de marketing în formarea şi dezvoltarea pieţei produselor pomicole din Republica Moldova etc.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în fundamentarea teoretică şi dezvoltarea conceptului de abordări integrate de marketing exemplificat în baza pieţei produselor pomicole din Republica Moldova; Problema ştiinţifică actuală de importantă majoră, soluţionată în cadrul lucrării: o constituie teoretizarea şi explicarea modului de aplicare a abordărilor integrate de marketing în baza pieţei produselor pomicole din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a cercetărilor: rezidă în posibilitatea de utilizare a rezultatelor cercetărilor în marketingul pomicol şi nu numai, cu scopul formării şi dezvoltării acestei pieţe pentru a răspunde mai bine noilor realităţi globale şi regionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate şi discutate în cadrul conferinţelor ştiinţifice şi simpozioane, precum şi publicate în reviste ştiinţifice de profil. Unele recomandări, elaborate în teză, au fost acceptate spre implementare în activitatea Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi în cadrul companiei Codru ST SRL.