Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Aspecte procesual-penale şi tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii


Autor: Ostavciuc Dinu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Iurie Odagiu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 343.13/.14:343.54 (043.3)

Adobe PDF document 1.35 Mb / în română
216 pagini


Cuvinte Cheie

trafic, copil, aspecte procesuale, circumstanţe ce necesită a fi dovedite şi probate, caracteristica criminalistică, situaţii tipice, interacţiune, investigaţii

Adnotare

Teza cuprinde introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 384 numiri, 216 pagini, 10 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea ştiinţifică este consacrată studierii infracţiunii de trafic de copii prin prisma dreptului procesual-penal şi a criminalisticii.

Scopul tezei de doctorat: examinarea teoretico-practică a infracţiunii de trafic de copii, caracterizată din punct de vedere procesual-penal şi tactic, bazată pe rigorile legale şi necesitatea practică actuală.

Obiectivele: analiza elementelor caracteristicii criminalistice; relevarea circumstanţelor ce urmează a fi stabilite şi probate; evidenţierea particularităţilor depistării semnelor de infracţiune; determinarea situaţiilor de urmărire penală şi a particularităţilor efectuării urmăririi penale la etapele iniţială şi ulterioară; stabilirea mecanismului de conlucrare; evidenţierea regulilor metodice de efectuare a acţiunilor de urmărire penale.

Problema ştiinţifică importantă rezolvată constă în fundamentarea ştiinţifică a metodologiei de investigare şi urmărire penală a cazurilor de traficare a copiilor, eliminarea deficienţelor unor norme juridice contradictorii, care constituie impedimente la descoperirea, cercetarea şi prevenirea traficului de copii, aspecte care au condus la implementarea acestei metodologii sistemice, în vederea aplicării ei uniformizate de către organele de urmărire penală pe teritoriul întregii ţări.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Rezultatele inovaţionale, obţinute în ipoteza studiului ştiinţific efectuat, constituie finalitatea unei cercetări interdisciplinare, care reprezintă o noutate pentru Republica Moldova.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativăa lucrării. Sub aspect teoretic, teza de doctorat constituie o abordare a opiniilor şi propunerilor controversate expuse în literatura de specialitate, cu referire specială la infracţiunea de trafic de copii. Prin prisma laturii teoretice se dozează posibilitatea elaborării strategiei adecvate de luptă contra infracţiunii de trafic de copii.

Importanţa aplicativărezidă în redarea unor concepte, soluţii, propuneri atât sub aspect penal, cât şi procesual-penal şi criminalistic al problematicii supuse analizei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Cercetarea are o orientare didactico-practică din care considerent poate fi studiată atât de către studenţi, cât şi de către practicieni. Lucrarea respectivă poate avea un caracter de recomandare pentru organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL URMĂRIRII PENALE A TRAFICULUI DE COPII
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice internaţionale în domeniul organizării şi efectuării urmăririi penale în cazurile traficului de copii
 • 1.2. Analiza comparativă a materialelor ştiinţifice publicate în Republica Moldova referitoare la particularităţile urmăririi penale în cazuri de trafic de copii
 • 1.3. Organizarea sistemului organelor de urmărire penală în Republica Moldova (cu referire la traficul de copii)
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE ŞI INDICI CRIMINALISTICI AI TRAFICULUI DE COPII
 • 2.1. Caracteristica criminalistică a traficului de copii
 • 2.2. Circumstanţele ce urmează a fi stabilite şi probate în cazul traficului de copii
 • 2.3. Conclizii la capitolul 2

3. ASPECTE METODICE DE DEPISTARE ŞI DE URMĂRIRE PENALĂ A TRAFICULUI DE COPII
 • 3.1. Particularităţile depistării semnelor de infracţiune şi pornirea urmăririi penale în cazul traficului de copii
 • 3.2. Aspecte ale investigării traficului de copii
 • 3.3. Situaţiile de urmărire penală şi particularităţile efectuării urmăririi la etapele iniţială şi ulterioară în cazurile traficului de copii
 • 3.4. Interacţiunea organului de urmărire penală cu alte organe de drept ale Republicii Moldova şi ale altor state în cadrul organizării şi efectuării urmăririi penale a traficului de copii
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. TACTICI DE EFECTUARE A UNOR ACŢIUNI DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN CAZUL TRAFICULUI DE COPII
 • 4.1. Particularităţi ale efectuării audierilor în cazul traficului de copii
 • 4.2. Cercetarea la faţa locului în cazul traficului de copii
 • 4.3. Efectuarea percheziţiei şi ridicării în cazul traficului de copii
 • 4.4. Examinarea corporală a copilului traficat şi a altor persoane
 • 4.5. Tactica prezentării spre recunoaştere în cazul traficului de copii
 • 4.6. Dispunerea expertizelor judiciare la cercetarea traficului de copii
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI