Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bujor Valeriu, doctor, conferenţiar universitarBujor Valeriu, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:25 decembrie 2006, nr.722
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Fenomenul infracţional al separatismului: oportunităţi de incriminare şi practici internaţionale 12.00.08 ULIM referent
conducător
Cuşnir Valeriu
30.08.2022
D Calificarea unității și a pluralității de infracțiuni 12.00.08 Universitatea de Studii P... referent
conducător
Mariţ Alexandru
23.09.2022
D Criminalitatea latentă: analiza criminologică şi măsuri de preve-nire 12.00.08 Academia "Ştefan cel Mare... referent
conducător
Ursu Veaceslav
24.11.2022

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Pericolul social al crimei și consecințele criminalității 12.00.08 USEM conducător 06.12.2019
D Analiza criminologică a infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup 12.00.08 ICJPS conducător 23.11.2018
D Tehnica legislativă penală 12.00.08 ULIM conducător 05.07.2016
D Interesul: aspectul criminologic al problemei 12.00.08 conducător 23.04.2009