Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile de diagnostic şi optimizarea managementului terapeutic în epilepsiile copiilor de vîrstă mică


Autor: Calcîi Cornelia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Ion Iliciuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ninel Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U: 616.853-053.2-07-08

Adobe PDF document 6.66 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

epilepsia, anticorpi antifosfolipidici, enolaza specifică neuronală, factori predictivi.

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 203 titluri, 9 anexe, 110 pagini text de bază, 34 figuri, 32 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: neurologie, pediatrie.

Scopul studiului: elucidarea particularităţilor de diagnostic și a evoluţiei clinice a epilepsiilor copiilor de vîrstă mică în vederea optimizării metodelor de tratament.

Obiectivele lucrării: evaluarea particularităţilor clinico-evolutive ale epilepsiilor copiilor de vîrstă mică, studierea unor markeri biochimici (anticorpi antifosfolipidici, enolaza specifică neuronală) și evaluarea corelaţiei acestora cu manifestările clinice ale epilepsiei, evaluarea unor indicatori epidemiologici, determinarea patternului precondițiilor și a factorilor ce contribuie la dezvoltarea maladiei, elaborarea modelelor predictive în dezvoltarea epilepsiei la copii și evidențierea unui șir de factori-predictori cu rol în dezvoltarea farmacorezistenţei.

Noutatea știinţifică: un studiu complex multidirecţional al epilepsiilor copiilor de vîrstă mică.

Problema știinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea evoluţiei clinice a epilepsiei în corelaţie cu unii markeri biologici, evaluarea patternului precondițiilor și a factorilor cu rol în manifestarea clinică a epilepsiei și a dezvoltării farmacorezistenţei, fapt ce a dus la elaborarea unor modele predictive pentru dezvoltarea epilepsiei, în vederea optimizării managementului terapeutic la copiii de vîrstă mică.

Semnificaţia teoretică: constă în evaluarea particularităților de diagnostic prin utilizarea unor markeri biologici (NSE, Ac aPL) și optimizarea managementului terapeutic prin evidențierea unui șir de factorilor-predictori cu rol în dezvoltarea epilepsiei și a rezistenței către tratamentul antiepileptic.

Valoarea aplicativă a lucrării: evidențierea particularităților de diagnostic ale epilepsiei prin utilizarea unor markeri biologici (NSE și Ac aPL) ar fi utilă în diagnosticul diferențial cu alte tipuri de accese paroxistice și pentru prognozarea asocierii tulburărilor în achizițiile psiho-motorii ale copiilor. Cunoașterea patternului precondițiilor și a factorilor-predictori pentru dezvoltarea epilepsiei și a farmacorezistenței contribuie la optimizarea managementului acestei maladii la copiii de vîrstă mică.

Implementarea rezultatelor știinţifice: optimizarea procesului de diagnosticare și optimizare a asistenţei terapeutice a epilepsiilor în secţia de Neurologie a IMSP IMC. Implementarea rezultatelor în programele didactice ale Departamentului de Pediatrie al USMF „Nicolae Testemiţanu”, precum și în protocoalele instituţionale ale IMS IMC.

Cuprins


INTRODUCERE

1. VIZIUNI CONTEMPORANE ÎN EPILEPSIA COPIILOR DE VÎRSTĂ MICĂ (REVIU BIBLIOGRAFIC)
 • 1.1. Definiţia și clasificarea epilepsiei – tendințe actuale
 • 1.2. Aspecte epidemiologice și interrelaţia factorilor și precondițiilor cu rol în dezvoltarea epilepsiei la copii
 • 1.3. Sindroame epileptice specifice copiilor de vîrstă mică: aspecte clinice și de diagnostic
 • 1.4. Corelația dintre anticorpii antifosfolipidici și epilepsie
 • 1.5. Enolaza specifică neuronală - marker de injurie neuronală în epilepsie
 • 1.6. Importanța modelelor predictive în optimizarea managementului terapeutic al epilepsiilor copiilor
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1
2.MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului: lotul de cercetare, etapele și design-ul cercetării
 • 2.2. Metodologia aplicată pe itinerarul cercetării
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică pentru aprecierea rezultatelor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3.PARTICULARITĂŢILE EVOLUŢIEI CLINICE ȘI REZULTATELE EXAMINĂRILOR EFECTUATE
 • 3.1. Specificul evoluţiei clinice a epilepsiei la copiii de vîrstă mică
 • 3.2. Rezultatele investigaţiilor pacienţilor cu epilepsie
 • 3.3. Evaluarea nivelului anticorpilor antifosfolipidici în cadrul epilepsiei la copiii de vîrstă mica
 • 3.4. Evaluarea nivelului enolazei specifice neuronale în cadrul diferitor tipuri de epilepsii
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3
4.EPIDEMIOLOGIA ȘI METODE DE PROGNOSTICARE A DEZVOLTĂRII MALADIEI ȘI A FARMACOREZISTENȚEI EPILEPSIEI LA COPII
 • 4.1. Rezultatele evaluării incidenţei și prevalenţei epilepsiilor la copii în Republica Moldova
 • 4.2. Patternul precondițiilor și a factorilor cu rol în dezvoltarea epilepsiei la copiii de vîrstă mică
 • 4.3. Metode de prognosticare a riscului de dezvoltare a epilepsiei la copii
 • 4.4. Factorii predictivi pentru evidenţierea precoce a epilepsiei farmacorezistente la copiii de vîrstă mică
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI