Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte informaţionale de dirijare a proceselor anticriză


Autor: Levandovski Vladislav
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.13 - Metode economico-matematice
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Serghei Ohrimenco
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.67 Mb / în română
Adobe PDF document1.71 Mb / în rusă

Teza

CZU 004.9:658

Adobe PDF document 4.36 Mb / în rusă
143 pagini


Cuvinte Cheie

metodă șablon, prognoza situației financiare, sistem informațional, valori ai indicilor financiari, dinamica retrospectivă

Adnotare

Structura lucrării: întroducerea, trei capitole, concluziile generale și recomandările, bibliografia din 152 de izvoare, 4 anexe, 96 pagini ale textului de bază, 19 desene și 43 tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 32 de lucrări științifice. Domeniul de studiu: Cibernetică şi informatică economică.

Scopul și obiectivele lucrării: Scopul tezei constă în elaborarea bazei teoretice și metodice a prognozării situației financiare la întreprinderi, bazată pe metode informaționale asociate cu operații de calcul laborioase, prin recunoașterea automată a seturilor de valori ale performanței financiare și dinamica modificărilor lor retrospective caracteristice perioadei de pre-criză. În vederea atingerii scopului, au fost formulate următoarele obiective: de dezvoltato nouă metodă de automatizare a procesului de avertizare timpurie privind stările de criză la întreprindere, bazat pe utilizarea tehnologiilor informatice moderne, eliminarea factorilor care reduc precizia prognozării, realizarea în practică a metodei propuse, cu ajutorul elaborării produselor programului respectiv şi efectuarea de calculi pentru întreprinderi concrete.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în elaborarea metodei şablon de identificare a stărilor pre-criză la întreprinderi în baza dinamicii retrospective a valorilor unui set de indicatori financiari. Problema științifică soluționată - creșterea preciziei de prognozare a situației financiare la întreprinderi.

Semnificația teoretică a lucrării constă în dezvoltarea bazelor metodologice ale prognozării stării financiare precriză la întreprinderi. Semnificația practică. Rezultatele obținute pot fi utilizate de manageri, pentru diagnosticarea precoce a crizelor în curs de dezvoltare și pentru a determina ieșirea optimă din această situație, pentru a evalua situația financiară a întreprinderii-contrapartidei. Implementarea rezultatelor științifice a fost efectuatăla întreprinderile Bilgocom S.R.L. şi ROSAND-LP S.R.L. din Republica Moldova.

Cuprins


1.КРИЗИСЫ И АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 • 1.1. Определение кризиса. Типы кризисов
 • 1.2. Особенности и методы функционирования предприятия в кризисной ситуации 25
 • 1.3. Диагностирование кризисов на предприятии
 • 1.4. Понятие, цели и содержание антикризисного управления
 • 1.5. Формирование цели и постановка задачи
 • 1.6. Выводы к главе 1

2. ПРОГРАММНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
 • 2.1 Методические основы формирования шаблонного метода
 • 2.2 Базовый алгоритм прогноза
 • 2.3 Особенности программной процедуры расчета точности шаблонного метода
 • 2.4 Структура программного модуля
 • 2.5 Выводы к главе 2

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ШАБЛОННОГО МЕТОДА
 • 3.1 Экономико-математическая модель шаблонного метода
 • 3.2Определение точности прогнозов шаблонным методом
 • 3.3Определение точности прогнозов на базе собственной и смешанной выборки 84
 • 3.4 Сравнение точности прогнозов шаблонного и классических методов и смешанной выборки
 • 3.5 Выводы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ БИБЛИОГРАФИЯ