Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova


Autor: Copăceanu Cristina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Victoria Ganea
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 februarie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 aprilie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Cuvinte Cheie

mecanism de finanţare, sistemul ocrotirii sănătăţii, grad de eficienţă, surse de finanţare, inflaţie, riscuri aferente finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii, alocarea resurselor financiare, gestionarea resurselor financiare, audit intern, indicele integral de eficienţă, trezorier

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 178 titluri, 19 figuri, 16 tabele, 25 formule şi 26 anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în peste 11 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studii: finanţarea sistemului ocrotirii sănătăţii, finanţe.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a mecanismelor de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii prin identificarea direcţiilor optimale şi a aspectelor maximal eficiente care vor contribui la consolidarea activităţii instituţiilor medicale republicane şi atingerea performanţelor financiare ale sectorului dat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării rezidă în: aprofundarea ştiinţifică a abordărilor teoretice privind eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii; identificarea mecanismelor de finanţare care stau la baza sistemelor ocrotirii sănătăţii în ţările internaţionale; elaborarea prognozelor prospective în vederea optimizării resurselor instituţiilor medico-sanitare publice republicane; elaborarea şi validarea modelului matematic indicele integral de eficienţă în scopul eficientizării mecanismului de finanţare a instituţiilor medico-sanitare publice republicane; stabilirea posibilităţilor de eficientizare a mecanismului de finanţare prin aplicarea auditului intern ca instrument managerial; elaborarea algoritmului cost eficient de finanţare, racordat la structura organizaţională a instituţiilor medico-sanitare publice republicane în vederea eficientizării mecanismului de finanţare existent.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în eficientizarea mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate prin fundamentarea posibilităţilor de modelare a viitoarelor surse de finanţare, în funcţie de sursele de finanţare atrase, cât şi prin determinarea importanţei aplicării algoritmului cost eficient de finanţare şi a modelului matematic indicele integral de eficienţă, recomandate departamentelor de economie şi finanţe ale instituţiilor medico-sanitare publice din Republica Moldova. Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a tezei rezidă în identificarea direcţiilor optimale de finanţare a instituţiilor medicale republicane și evidenţierea impactului pozitiv al eficientizării mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii din RM prin utilizarea unui mecanism mixt, multifactorial integrat, bazat pe diversitate, identificat în rezultatul unui studiu randomizat al indicatorilor financiari, bazat pe dovezi ştiinţifice. Cercetările desfăşurate au evidenţiat noi abordări ale finanţării IMSP republicane, au demonstrat diminuarea riscurilor cantitative, calitative şi ritmice de finanţare.

Implementarea rezultatelor științifice. Elaborările metodologice şi recomandările practice aferente eficientizării mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate, principiile de finanţare propuse, metodele de monitorizare, perfecţionarea managementului instituţiilor medicale republicane, utilizarea auditului intern, aplicarea algoritmului cost eficient de finanţare şi a modelului matematic indicele integral de eficienţă a finanţării au fost acceptate spre implementare de către IMSP Institutul Mamei şi Copilului. Aplicarea recomandărilor şi metodologia propusă pot constitui un reper pentru nivelurile de asistenţă medicală în sectorul primar, secundar şi terţiar. Concomitent, cercetările pot fi utile în completarea cursurilor universitare şi postuniversitare la disciplinele de specialitate.

Cuprins


ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND EFICIENŢA MECANISMULUI DE FINANŢARE A SISTEMULUI OCROTIRII SĂNĂTĂŢII
 • Reflecţii conceptuale asupra eficienţei mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii
 • Mecanismul de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în contextul economiilor dezvoltate şi reglementarea acestuia
 • Concluzii la capitolul 1

EVALUAREA MECANISMULUI DE FINANŢARE A SISTEMULUI OCROTIRII SĂNĂTĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA (ÎN BAZA DATELOR INSTITUŢIILOR MEDICALE REPUBLICANE)
 • Analiza mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova
 • Estimarea gradului de eficienţă a finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii
 • Cercetarea factorilor de risc specifici mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova şi a posibilităţilor de minimizare a acestora
 • Concluzii la capitolul 2

EFICIENTIZAREA MECANISMULUI DE FINANŢARE A SISTEMULUI OCROTIRII SĂNĂTĂŢII
 • Elaborarea prognozelor prospective în vederea eficientizării mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova
 • Auditul intern ca instrument managerial performant de modernizare a mecanismului de finanţare a instituţiilor medicale republicane
 • Direcţii de optimizare a mecanismului de finanţare şi asigurare a eficienţei instituţiilor medicale republicane
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂR